Quá trình thay đổi trạng thái của không khí 

Quá trình thay đổi trạng thái của không khí ẩm từ trạng thái A (tA, ϕA) đến B (tB, ϕB) được biểu thị bằng đoạn thẳng AB, mũi tên chỉ chiều quá trình gọi là tia quá trình.

Ý nghĩa hình học của ε

Đặt (IA – IB)/(dA-dB) = I/d =εAB gọi là hệ số góc tia của quá trình AB

Ta hãy xét ý nghĩa hình học của hệ số εAB

Ký hiệu góc giữa tia AB với đường nằm ngang là α. Ta có
                                                                                   ∆I = IB – IA = m.AD
                                                                                  ∆d= dB – dA = n.BC
Trong đó m, n là tỉ lệ xích của các trục tọa độ.

Từ đây ta có
                         εAB = I/d = m.AD/n.BC
                         εAB = (tgα + tg45).m/n = (tgα + 1).m/n
Như vậy trên trục tọa độ I-d có thể xác định tia AB thông qua giá trị
εAB . Để tiện cho việc sử dụng trên đồ thị ở ngoài biên người ta vẽ thêm các đường ε = const .

Các đường ε =const có các tính chất sau:

  • Hệ số góc tia ε phản ánh hướng của quá trình AB, mỗi quá trình ε có một giá trị nhất định.
  • Các đường ε có trị số như nhau thì song song với nhau.
  • Tất cả các đường ε đều đi qua góc tọa độ (I=0 và d=0)

Quá trình hòa trộn hai dòng không khí

Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta thường gặp các quá trình hòa trộn 2 dòng không khí ở các trạng thái khác nhau để đạt được một trạng thái cần thiết. Quá trình này gọi là quá trình hoà trộn.

Giả sử hòa trộn một lượng không khí ở trạng thái A(IA, dA) có khối lượng phần khô là LA với một lượng không khí ở trạng thái B(IB, dB) có khối lượng phần khô là LB và thu được một lượng không khí ở trạng thái C(IC, dC) có khối lượng phần khô là LC. Ta xác định các thông số của trạng thái hoà trộn C.

Hình : Quá trình hoà trộn trên đồ thị I-d

Ta có các phương trình:  LC=LA + L

– Cân bằng ẩm: dC.LC = dA .LA + dB .LB

– Cân bằng nhiệt:  IC.LC = IA .LA + IB .LB

Thế (a) vào (b), (c) và trừ theo vế ta có :

 

– Phương trình  là các phẳng AC và BC, các đường thẳng này có cùng hệ số góc tia và chung điểm C nên ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm C nằm trên đoạn AB.
-Theo phương trình  suy ra điểm C nằm trên AB và chia đoạn AB theo tỷ lệ: LB/LA

Trạng thái C được xác định như sau :

Bạn có muốn đọc giáo trình Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí – PGS. TS Nguyễn Đức Lợi ?
Điền thông tin xuống dưới để nhận tài liệu này bạn nhé