Đặt lệnh tắt Lệnh gốc trong Cad Công dụng
AN

AS

AF

ACR

QS

ATC

SH

MAS

LAYON

LAYISO

LAYOFF

LAYMCUR

QSELECT

ATISYNC

SHELL

MASSPROP

Bật tất cả các lớp

Hiện một lớp được chọn (chỉ 1 lớp được chọn)

Tắt lớp được chọn

Đặt một lớp được chọn thành lớp hiện hành

Chọn nhanh đối tượng

Viết thuộc tính cho Block

Truy xuất các file nguồn của Autocad (Để chỉnh sửa)

Xuất thuộc tính của mảng: Tính tọa độ trọng tâm, Moment quán tính của đối tượng

LAYON (AN) – Bật tất cả các lớp

 

LAYISO (AS) – Hiện một lớp được chọn

LAYOFF (AF) – Tắt lớp được chọn

LAYMCUR (ACR) – Đặt một lớp được chọn thành lớp hiện hành

QSELECT (QS) – Chọn nhanh đối tượng

ATISYNC (ATC) – Viết thuộc tính cho Block

SHELL (SH) – Truy xuất các file nguồn của Autocad (Để chỉnh sửa)

MASSPROP (MAS) – Xuất thuộc tính của mảng: Tính tọa độ trọng tâm, Moment quán tính của đối tượng

Youtube- Kênh Tri thức Tổng hợp


Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of