Bài 1. Viết chương trình cho hệ thống làm đầy chai với yêu cầu:

Ngõ vào I0.0 là tiếp điểm thường hở dùng khởi động hệ thống.
Ngõ vào I0.1 là tiếp điểm thường đóng dùng dừng hệ thống.
Khi hệ thống khởi động thì đèn ngõ ra Q4.1 sáng lên.
Khi hệ thống khởi động có thể chọn chế độ làm việc bằng tay hoặc tự động.
Khi chọn I0.4=0 là chế độ tay, I0.4=1 là chế độ tự động.
I0.5 dùng để cho phép các chế độ hoạt động.
Các đèn báo chế độ: Chế độ tay Q4.2, chế độ tự động Q4.3.
Khi thay đổi chế độ thì hệ thống sẽ dừng lại.
Ở chế độ bằng tay thì hệ thống có thể chạy thuận hoặc chạy nghịch bằng công tắc I0.2 và I0.3.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

network1-3

network4-6

Bài 2. Viết chương trình cho hệ thống làm đầy chai với yêu cầu:

Ngõ vào I0.0 là tiếp điểm thường hở dùng khởi động hệ thống.
Ngõ vào I0.1 là tiếp điểm thường đóng dùng dừng hệ thống.
Khi hệ thống khởi động thì đèn ngõ ra Q4.1 sáng lên.
Khi hệ thống khởi động có thể chọn chế độ làm việc bằng tay hoặc tự động.
Khi chọn I0.4=0 là chế độ tay, I0.4=1 là chế độ tự động.
I0.5 dùng để cho phép các chế độ hoạt động.
Các đèn báo chế độ: Chế độ tay Q4.2, chế độ tự động Q4.3.
Khi thay đổi chế độ thì hệ thống sẽ dừng lại.
Ở chế độ bằng tay thì hệ thống có thể chạy thuận hoặc chạy nghịch bằng công tắc I0.2 và I0.3.

Ở chế độ tự động: Khi động cơ băng chuyền được khởi động (chỉ có quay thuận) thì băng chuyền chạy liên tục cho đến khi bị tắt bằng công tắt I0.1 hoặc khi cảm biến I8.6 phát hiện được chai. Khi chai đã được làm đầy thì băng chuyền tiếp tục chạy cho tới khi tắt bằng công tắt I0.1 hoặc khi cảm biến I8.6 phát hiện được chai tiếp theo. Quá trình làm đầy chai được thực hiện trong 3 giây và được thông báo bằng ngõ ra Q5.0. Hệ thống đếm số chai đầy và chai rỗng nhờ hai cảm biến I8.5 và I8.7. Số chai hư bằng số chai rỗng trừ số chai đầy.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

network1-3

network4-6

network7-9

 

Bài 3. Viết chương trình cho mạch điều khiển thang máy xây dựng yêu cầu:

Khi nhấn nút nhấn nâng thì gàu được nâng lên đến khi đụng công tắc giới hạn trên thì gàu dừng lại. Khi nhấn nút nhấn hạ thì gàu được hạ xuống đến khi đụng công tắc giới hạn dưới thì gàu dừng lại. Trong lúc nâng hoặc hạ, nếu nhấn nút nhấn dừng thì gàu dừng lại.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

bài3

Bài 4. Viết chương trình cho mạch điều khiển quá trình pha trộn sơn yêu cầu:

Có hai loại sơn màu khác nhau được bơm bằng máy bơm 1 và 2, khi sơn đầy thì báo cho 2 máy ngừng hoạt động và máy trộn hoạt động, sau 5s thì máy trộn ngừng. Sau khi trộn xong thì sơn được đưa đến bồn chứa sơn bằng bơm 3 qua van xả. Khi sơn hết thì báo cho máy bơm 3 ngừng hoạt động, van đóng lại và máy bơm 1 và 2 tiếp tục hoạt động 10 lần. Trong quá trình hoạt động, nếu nhấn dừng thì hệ thống dừng lại. I0.0 là nút nhấn dừng cho hệ thống.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

network1-2

network 3-4

network 5-6

Bạn có muốn nhận tài liệu PLC S7-200 và các tài liệu khác ??? => Đăng ký ngay