Máy cắt phụ tải là một thiết bị đóng cắt đơn giản và rẻ tiền hơn máy cắt điện. Nó gồm có hai bộ phận cấu thành: bộ phận đóng cắt điều khiển bằng tay và cầu chì.

Vì bộ phận dập tắt hồ quang của máy cắt phụ tải có cấu tạo đơn giản nên máy cắt phụ tải chỉ đóng cắt được dòng điện phụ tải, chứ không cắt được dòng điện ngắn mạch. Để cắt dòng điện ngắn mạch trong máy cắt phụ tải, người ta dùng cầu chì. Tùy tình hình cụ thể của phụ tải, ta có thể chọn cầu chì có dòng điện định mức thích hợp (ví dụ 75, 100, 200, 300, 400A, v.v…)

Cấu tạo của máy cắt phụ tải được trình bày ở hình dưới

Máy cắt phụ tải kiểu BH10

Máy cắt phụ tải kiểu BH.10.   a, Dạng chung b, Buồng dập tắt hồ quang

Máy cắt phụ tải được chọn theo cá điều kiện ghi ở bảng dưới

các điều kiện lựa chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải

Các điều kiện lựa chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải

Chú thích: S” = 3Uđm.mạngI” với I” là giá trị hiệu dụng ban đầu của thành phần chu kỳ dòng điện ngắn mạch.
___________________________________
Bộ tài liệu Thiết kế điện hợp chuẩn – Bạn đã có ???
Tham khảo ngay

Lựa chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải
5 (100%) 1 vote