Cách lệnh vẽ cơ bản trong Autocad


Với những bạn bắt đầu sử dụng Autocad thì việc nhớ lệnh rất khó khăn. Chính vì vậy VNK đã tạo ra bảng 152 lệnh tắt trong Autocad 2D giúp bạn tiện tra cứu mọi lúc mọi nơi. Hãy lưu về máy tính hoặc điện thoại để mở ra xem bất cứu lúc nào bạn cần !

Xem thêm: 

152 lệnh tắt cơ bản trong autocad 2D