Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè tương đối nóng nực và có độ ẩm khá cao. Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống nhân dân 1 ngày một cải thiện và nâng cao, do đó nhu cầu về việc tạo ra điều kiện vi khí hậu thích hợp cho con người ở các công sở, văn phòng, xí nghiệp và nhà ở của nhân dân… đã trở nên rất cấp thiết.

Hiện nay hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, cổng sở đều sử dụng các hệ thống điều hoà không khí từ công suất nhỏ, trung bình đến lân và rất lỏn. Có thể nói thiết bị điều hoà không khí đã trở thành một thiết bị quan trọng hàng ngày mà mọi người tiếp xúc và sử dụng.

Giáo trình điều hòa không khí - PGS.TS. Võ Chí Chính

Giáo trình điều hòa không khí – PGS.TS. Võ Chí Chính

Giáo trình này được tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Nhiệt Lạnh các trường đại học kỹ thuật và cao đẳng, các kỹ sư và công nhân kỹ thuật những kiến thức cơ bản về điều hoà không khí và thông gió hiện đại. Cuốn sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo tốt khi tính toán thiết kế và lắp đặt các hệ thống điều hoà không khí.

……………………….

Tải xuống