Quà Tặng Miễn Phí cho bạn cuốn sách

“Giáo Trình AutoCAD trong Kỹ Thuật Điện”

Autocad trong kỹ thuật điện

Nhan đề: Giáo trình Autocad trong kỹ thuật điện

Năm xuất bản: 2008

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: 

 • Chương 1: Các lệnh vẽ cơ bản
  • Line: Vẽ đoạn thẳng
  • Construction line: Vẽ đường thẳng
  • Circle: Vẽ hình tròn
  • Arc: Vẽ cung tròn
  • Polygon: Vẽ đa giác đều
  • Rectangle: Vẽ hình chữ nhật
  • Ellipse: Vẽ elip
  • Spline: Vẽ đường cong
  • Polyline: Vẽ đa tuyến
 • Chương 2: Các lệnh thiết lập bản vẽ
  • Grid: Tạo lưới bản vẽ
  • Ortho: Thiếp lập chế độ vẽ line theo phương ngang hoặc thẳng đứng
  • Osnap: Truy bắt điểm
  • Dyn: Thiết lập về dòng nhắc
 • Chương 3:
  • Phần I: Các lệnh hiệu chỉnh và các lệnh biến đổi và sao chép hình
   • Lệnh Offset: Tạo đối tượng song song với đối tượng sẵn có
   • Lệnh Trim: Xén một phần đối tượng nằm giữa 2 đối tượng được giao
   • Lệnh Break: Xén đối tượng nằm giữa 2 điểm được chọn
   • Lệnh Break at point: Tác đối tượng thành 2 đối tượng độc lập
   • Lệnh Joint: Nối các đối tượng
   • Lệnh Extend: Kéo dài các đối tượng đến biên
   • Lệnh Length: Thay đổi chiều dài đối tượng
   • Lệnh Chamfer: Vát mép các cạnh
   • Lệnh Fillet: Bo tròn 2 đối tượng
  • Phần II: Các lệnh biến đổi và sao chép hình
   • Lệnh Move: Phép dời hình
   • Lệnh Copy: Phép sao chép hình
   • Lệnh Rotate: Phép quay hình
   • Lệnh Scale: Phép biến đổi tỉ lệ
   • Lệnh Mirror: Phép đối xứng qua trục
   • Lệnh Stretch: Phép kéo dãn các đối tượng
   • Lệnh Align: Dời, quay, biến đổi tỉ lệ các đối tượng
   • Lệnh Array: Sao chép dãy
 • Chương 4: Tạo lớp bản vẽ, quản lý các đối tượng theo lớp
  • Phần I: Tạo text
   • Lệnh text: Nhập text đơn – một hàng
   • Lệnh text: Nhập mult text – nhiều hàng text
  • Phần II: Tạo block
   • Lệnh block: Tạo block các đối tượng
   • Lệnh Insert block: Chèn các block đã được tạo ra
  • Phần III: Các lệnh về kích thước
   • Lệnh Dimension style: Chọn các thuộc tính dimension
   • Sử dụng các lệnh về kích thước
  • Phần IV: Layer: Tạo lớp
   • Tạo các layer
   • Sử dụng các layer

Đăng ký vào form đển nhận tài liệu: