Chia sẻ các bạn giáo trình autocad 2015 tiếng việt miễn phí được biên soạn bởi :

 • Dương Đức Cảnh (Trường GTVT),
 • Biên tập: Bùi Nguyên Sơn (Trường THP)

Tháng 08/01/2016.

Đây là bộ giáo trình học Autocad mới nhất có thể thực hành với các phiên bản Autocad 2014, Autocad 2015 – Autocad 2016, autocad 2017.

Giáo trình Autocad Pro Design

Nội dung giáo trình Autocad Pro Desinge

 • Chương 1: Thiết lập môi trường bản vẽ
 • Chương 2: Các lệnh vẽ cơ bản – HATCH – ATTRIBUTE DEFINITION – BLOCK
 • Chương 3: Thiết lập khung tên và trình tự vẽ một bản vẽ
 • Chương 4: Chèn đối tượng XREF
 • Chương 5: DATAEXTRACTION – Link file excel
 • Chương 6: Select và các lệnh lựa chọn bằng cách lọc thuộc tính đối tượng
 • Chương 7: Cách lấy các ký tự đặc biệt và tạo đường Linetype
 • Chương 8: Hiệu chỉnh lệnh của autocad và chỉnh page setup trong plot
 • Chương 9: Một số mẹo của Autocad cơ bản
 • Chương 10: Liên kết – hệ thống hóa bản vẽ và kiểm tra hồ sơ
 • Chương 11: Lệnh Autocad và lệnh phần mềm thiết kế đường ADSROAD

Tải xuống