Hateco Laroma 4A Láng Thượng là tổ hợp khu văn phòng dịch vụ, trung tâm thương mại và khối căn hộ cao cấp.

Dự án này, VNK triển khai vẽ shop drawing và dựng mô hình 3D bằng Revit để kiểm soát xung đột hệ thống cơ điện với cơ điện, cơ điện với kiến trúc và kết cấu.

Công trình có tổng diện tích 3154 m2 gồm 4 tầng hầm 30 tầng nổi được phân chia thành các công năng như sau:

 • Tầng hầm 4 – tầng 2: Chức năng đỗ xe kỹ thuật.
 • Tầng hầm 1: Chức năng đỗ xe + kỹ thuật, thương mại – dịch vụ.
 • Tầng 1: Chức năng dịch vụ thương mại + nhà trẻ và các sảnh đón tiếp của các khối chức năng
 • Tầng 2: Chức năng dịch vụ thương mại + nhà trẻ.
 • Tầng 3 – 4: Chức năng văn phòng.
 • Tầng 5: Chức năng dịch vụ, thương mại.
 • Tầng 6: Chức năng dịch vụ, bể bơi, không gian kỹ thuật (phần chuyển hệ thống kết cấu và ME cho các tầng căn hộ), sinh hoạt cộng đồng.
 • Tầng 7-29: Chức năng căn hộ cao cấp (12 căn/tầng).
 • Tầng 30: Diện tích xây dựng khoảng 1.612 m2, chiều cao tầng 8,0m; chức năng căn hộ penthouses.
 • Tầng kỹ thuật tum thang: Chức năng kỹ thuật, tum tầng penhouse.
 • Tổng số căn hộ 281 căn.
 • Số người: 768 người.

VNK chọn tầng Điển hình là tầng 6 là tầng gom và chuyển trục kỹ thuật để gửi tặng các bạn vì đây là tầng có đẩy đủ hệ thống và cũng là tầng phức tạp nhất về cơ điện.

  Nội dung tài liệu  gồm 2 phần:

 • Bản vẽ revit cơ điện
  •  Bản vẽ điện
  •  Bản vẽ cấp thoát nước
  • Bản vẽ hệ thống điều hòa thông gió
  • Bản vẽ combile hệ thống cơ điện
 • Bản vẽ model kiến trúc

Đăng ký nhận tài liệu

Tài liệu sẽ được đến email của bạn trong vòng 5 phút!