Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm 

 • FIRE: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy
 • POWER: Đèn xanh sáng biểu thị nguồn cung cấp ổn định
 • AC POWER FAULT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi nguồn cung cấp
 • OPEN CIRCUIT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi đường dây
 • SOUNDER OPEN CIRCUIT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi đứt đường dây chuông
 • SOUNDER SHORT CIRCUIT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi ngắn mạch đường dây chuông

Các nút nhấn thường sử dụng

 • Reset: Reset hệ thống.
 • Signal hold disable: Tự động reset hệ thống và tắt chức năng chống báo giả
 • Panel mute: Ngắt chuông trên tủ.
 • Bell mute: Ngắt chuông ngoài.
 • Relay disable: Tắt Relay tác động ngoài.

Quy trình xử lý khi có báo động

Báo động ki có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

Tắt chuông trên tủ

Muốn chuông trên bo mạch ngừng hoạt động ta nhấn “Panel mute” .

Tắt chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn “Bell mute” .

Tắt Relay:

Muốn relay ngừng hoạt động ta nhấn “Relay disable”

Reset hệ thng

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________