Quy trình thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Bước 1: Nhận thông tin dự án từ bộ phận kinh doanh, phòng kỹ thuật và trưởng phòng kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra thông tin và đưa ra phiếu kiểm tra bao gồm các thông tin sau:

 • Tên dự án
 • Địa điểm xây dựng dự án
 • Chủ đầu tư dự án
 • Tiến độ dự án
 • Tài liệu liên quan bao gồm bản vẽ, và yêu cầu khác.

Bước 2: Sau khi có phiếu kiểm tra thông tin dự án Trưởng phòng kỹ thuật và phòng kỹ thuật tiến hành triển khai thiết kế và giao nhiệm vụ thiết kế cho nhân viên kỹ thuật. Công tác thiết kế phải đáp ứng các quy định chung sau:

Các tiêu chuẩn áp dụng thiết kế

Tiêu chuẩn việt nam

Quy chuẩn xây dựng Việt nam

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình (Plumbing code)

TCVN 4037 – 2012

Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4038 – 2012

Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4513 – 1988

Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4474 – 1987

Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4615 – 1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị vệ sinh

TCVN 4036 – 1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

TCVN 33 – 2006

Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 51 – 2008

Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7382 – 2004

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn thải – Nước thải bệnh viện

TCVN 5945 – 2005

Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

QCVN 14 – 2008

Nước thải sinh hoạt – Tiêu chuẩn thải

TCVN 5502 – 2003

Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

QCXDVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng

TCVN 5673 – 2012

Tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước bên trong – Hồ sơ BVTC

TCVN 5422 – 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu đường ống

TCVN 5576 – 1991

Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật

TCVN 5759 – 1993

Đồng hồ đo nước kiểu cánh quạt – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6073 – 2005

Sản phẩm sứ vệ sinh.Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6151-2002

ống và phụ kiện làm bằng nhựa PVC

TCXDVN 372 – 2006

ống bê tông cốt thép thoát nước

Tiêu chuẩn nước ngoài

AS 3500 – 2003

Plumbing and Drainage Set

DIN 1988

Drinking water system supply systems

BS EN 12056-5:2000

Gravity Drainage System inside the Building

NFPA: National Fire Protection Association

Các tiêu chuẩn và quy phạm cấp nước chữa cháy

TCVN 2622-1995

Yêu cầu thiết kế Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

TCVN 5760 – 1993

Hệ thống chữa cháy – yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 6160 – 1996

Yêu cầu thiết kế phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng

TCVN 7336 – 2003

Hệ thống chữa cháy tự động – yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCXD 323 – 2004

Tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy áp lực cao cho nhà cao tầng

TCVN 7435 – 2004

Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

TCVN 3254-1989

An toàn cháy. Yêu cầu chung

TCVN 6103-1996

Phòng cháy chữa cháy- Khống chế khói

TCXD 3991-2012

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dung. Yêu cầu chung

Quy chuẩn bản vẽ

Font cho thuyết minh

Định dạng (format) cho thuyết minh thiết kế:

 1. Phần mềm sử dụng: Microsoft word
 2. Page setup:

Margin:

 • Top margin =          25 mm
 • Bottom margin = 30 mm
 • Left margin =          30 mm
 • Right margin =          20 mm
 • Gutter =          0 mm

Khổ giấy (Paper Size):  A4 (Height = 297 mm; width = 210 mm)

Định dạng cho trang tài liệu:

a) Headers and footers:

Header =          2 cm

Footer =          8 cm

b) Page

Vertical Alignment =          Top

Format:

Font:

Font =          Times New Roman

Font size =          13 pt.

Paragraph:

*       Indents and spacing:

General:

Alignment =       Justified

Outline level =       Body Text

Spacing:

Before =       3 pt

After =       3 pt

Line spacing =       Single                     

*Line and page breaks:

Spacing

Pagination               =       Widow/Orphan control

Bản vẽ thiết kế

Khung bản vẽ

Mặt bằng toàn thể trong phạm vi xây dựng công trình: 1/100, 1/200, 1/300, 1/500, 1/1000.

Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình: 1/100, 1/150, 1/200.

Các chi tiết: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50

Có thể bạn quan tâm: Khóa học Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước