Công cụ này giúp bạn tiết quản lý bản vẽ hiệu quả và in hàng loạt các file chỉ trong vòng 1 vài phút .

Từ phiên bản Acad 2005 trở đi, Autocad đã bổ sung một tính năng mới hỗ trợ đắc lực cho người sử dụng trong việc quản lý, in ấn và xuất bản hồ sơ bản vẽ. Đó là Sheet set và Sheet set Manager. Theo đó, người thiết kế, người sử dụng cũng như quản lý hồ sơ bản vẽ, theo dõi kiểm tra toàn bộ công trình một cách thuận tiện, dễ dàng, khoa học và nhanh chóng

Một file Sheetset có định dạng là đuôi *.dst. Mỗi Sheet của nó tương ứng với một layout. Đặc điểm của nó là link trực tiếp tới các Layout bản vẽ nên dung lượng của nó không lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo đường link của nó không bị lỗi thì bạn nên quản lý toàn bộ BV vào một folder (VD: Bản vẽ chẳng hạn). Tránh thay đổi vị trí thư mục của bản vẽ, vì như vậy bạn sẽ làm mất đường link của nó tới Sheetset.

Khi xuất bản in ấn hồ sơ, Sheetset cho phép chúng ta in tất cả các bản vẽ chứa trong nó cùng một lúc thông qua lệnh Publish. (Với điều kiện các Sheet này đã được Page Setup)