Không ấn được install trong revit mep

Nguyên nhân:

  • Máy đã cài Revit MEP trong máy

Giải Pháp:

– Gỡ sạch sẽ bản cũ để cài lại

Hướng dẫn cách gỡ tại đây:

Không Cài Đặt Được Revit MEP

 

Không ấn Install trong Revit MEP
5 (100%) 1 vote