Doanh nghiệp trả lương không phụ thuộc vào tuổi của bạn mà phụ thuộc vào giá trị mà bạn đóng góp. Năng lực giải quyết công việc, thái độ học tập không ngừng chính là thước đo quan trọng cho mỗi doanh nghiệp khi cân nhắc bạn vào doanh nghiệp hoặc lên các vị trí cao hơn” – CEO Nguyễn Ngọc Thành

Những ai nên tham dự khóa học

Lợi ích khóa học

Nội dung khóa học (09 buổi)

Phần 1: Thông số kỹ thuật thiết bị điện – quy trình thiết kế tủ điện – quy trình lắp đặt tủ điện (2.5h)

Thông số kỹ thuật của thiết bị điện

Quy trình thiết kế tủ điện

Quy trình lắp đặt tủ

Phần 2: Tính toán thiết kế lựa chọn thiết bị điện, dây và cáp (7.5h)

Tiêu chuẩn thiết kế tủ điện

Tính toán thiết kế lựa chọn thiết bị điện, dây và cáp

Phân tích nguyên lý đấu nối các thiết bị điều khiển và thiết bị đo lường

Phần 3: Thực hành lập hồ sơ bản vẽ chế tạo tủ điện (10h)

Phần 4: Lập dự toán cho tủ điện (2.5h)

Giảng viên giảng dạy

Giảng viên Phạm Văn Nghĩa

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Các dự án đã thực hiện:

Phương pháp & Lộ trình học

Những công ty từng được VNK EDU đào tạo

Logo-doi-tac

Tài liệu – Quà tặng

Cam kết

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí