Doanh nghiệp trả lương không phụ thuộc vào tuổi của bạn mà phụ thuộc vào giá trị mà bạn đóng góp. Năng lực giải quyết công việc, thái độ học tập không ngừng chính là thước đo quan trọng cho mỗi doanh nghiệp khi cân nhắc bạn vào doanh nghiệp hoặc lên các vị trí cao hơn” – CEO Nguyễn Ngọc Thành

Những ai nên tham dự khóa học

Lợi ích khóa học

Nội dung khóa học: 11 Buổi

Buổi 1:

Buổi 2:

Buổi 3:

Buổi 4: 

Buổi 5:

Buổi 6:

Buổi 7: 

Buổi 8:

Buổi 9:

Buổi 10: 

Buổi 11: 

Giảng viên giảng dạy

Giảng viên Nguyễn Thanh Hoàng Việt

Học vấn:

Chuyên ngành:

Kinh nghiệm:

Các dự án đã thực hiện:

Giảng viên Nguyễn Văn Cường

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Các dự án đã thực hiện:

Phương pháp & Lộ trình học

Cảm nhận học viên

Những công ty từng được VNK EDU đào tạo

Logo-doi-tac

Tài liệu – Quà tặng

Cam kết

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí