Doanh nghiệp trả lương không phụ thuộc vào tuổi của bạn mà phụ thuộc vào giá trị mà bạn đóng góp. Năng lực giải quyết công việc, thái độ học tập không ngừng chính là thước đo quan trọng cho mỗi doanh nghiệp khi cân nhắc bạn vào doanh nghiệp hoặc lên các vị trí cao hơn” – CEO Nguyễn Ngọc Thành

Những ai nên tham dự khóa học

Lợi ích khóa học

Nội dung khóa học (10 buổi)

Bài 1: Phân tích hồ sơ thiết kế Resort &villa (1 buổi)

Bài 2: Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng, Resort & Villa (4 buổi)

Bài 3: Thiết kế kỹ thuật thi công (4 buổi)

1. Tính toán thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống chiếu sáng đường

2. Thiết kế kỹ thuật thi công căn resort & villa 

3. Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống cấp nguồn hạ tầng kỹ thuật 

Bài 4: Bóc khối lượng, in hồ sơ (1 buổi)

Giảng viên giảng dạy

Giảng viên Quách Văn Phi

Giảng-viên-Quách-Văn-Phi

Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ sư cơ điện VNK

Kinh nghiệm:

Giảng viên Trần Văn Tích

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Các dự án từng làm:

Phương pháp & Lộ trình học

Những công ty từng được VNK EDU đào tạo

Logo-doi-tac

Tài liệu – Quà tặng

Cam kết

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí