Doanh nghiệp trả lương không phụ thuộc vào tuổi của bạn mà phụ thuộc vào giá trị mà bạn đóng góp. Năng lực giải quyết công việc, thái độ học tập không ngừng chính là thước đo quan trọng cho mỗi doanh nghiệp khi cân nhắc bạn vào doanh nghiệp hoặc lên các vị trí cao hơn” – CEO Nguyễn Ngọc Thành

Những ai nên tham dự khóa học

Lợi ích khóa học

Nội dung khóa học (8 buổi)

Buổi 1: Trang bị kiến thức cơ bản về điện mặt trời

Buổi 2: Pin mặt trời

Buổi 3: Inverter nối lưới dùng cho điện mặt trời áp mái

Buổi 4: Giải pháp thiết kế cho các loại trạm điện mặt trời áp mái

Buổi 5: Triển khai thi công

Buổi 6: Vận hành và bảo dưỡng trạm điện mặt trời áp mái

Buổi 7: Vấn đề tài chính và nhu cầu năng luộng trong hệ thống sử dụng ĐMT

Buổi 8: Kiểm tra, thảo luận và tổng kết

Giảng viên giảng dạy

Giảng viên Quách Văn Phi

Giảng-viên-Quách-Văn-Phi

Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ sư cơ điện VNK

Kinh nghiệm:

Giảng viên Ngô Phi Thường

Học vấn: 

Kỹ sư điện ĐH Bách Khoa TP.HCM

Kinh nghiệm:

Các dự án thực hiện:

Phương pháp & Lộ trình học

Những công ty từng được VNK EDU đào tạo

Logo-doi-tac

Cam kết

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí