Khóa học Thanh – quyết toán

cho công trình Cơ điện duy nhất có tại trung tâm đào tạo VNK

Khóa học thanh quyết toán cơ điện chuyên nghiệp

Với…video cùng chuyên gia sẽ giúp bạn:

Nội dung khóa học

Chủ đề I: Hệ thống văn bản  pháp luật về công tác thanh toán, quyết toán  

Bài 1: Tìm hiểu ứng dụng các quy định của luật thanh toán, quyết toán 

Bài 2: Ứng dụng của quyết định, nghị định trong công tác thanh- quyết toán.

Chủ đề II: Các giai đoạn thực hiện thanh – quyết toán công trình xây dựng 

Bài 1 Các văn bản sử dụng trong quá trình thanh- quyết toán (dự định ? video)

Chủ đề III: Quy trình thực hiện thanh toán, quyết toán HĐ thi công Hệ thống M&E

Bài 1. Hồ sơ cho công tác thanh – quyết toán hệ thống M&E

Bài 2 Các bước triển khai công tác thanh, quyết toán chuyên nghiệp

Chủ đề IV: Thực hành lập HS thanh quyết toán

Thực hành lập HS thanh quyết toán với dự án Times city Hà Nội và Alacater, KS Van Da Đà Nẵng.

Quà tặng cho học viên

Bạn sẽ nhận được giá trị tuyệt vời hơn cả mong đợi

Thật đơn giản để bạn tham gia

Đã có hàng nghìn kỹ sư đang mong đợi để có được chương trình này;

Khóa học Thanh quyết toán hệ thống M&E chuyên nghiệp Online
5 (100%) 2 votes