Doanh nghiệp trả lương không phụ thuộc vào tuổi của bạn mà phụ thuộc vào giá trị mà bạn đóng góp. Năng lực giải quyết công việc, thái độ học tập không ngừng chính là thước đo quan trọng cho mỗi doanh nghiệp khi cân nhắc bạn vào doanh nghiệp hoặc lên các vị trí cao hơn” – CEO Nguyễn Ngọc Thành

Những ai nên tham dự khóa học

Lợi ích khóa học

Nội dung khóa học: 13 Buổi

Bài 1

Bài 2

Bài 3: Thực hành tại công ty (HINO SYSTECH VN)

Bài 4:

Lệnh cơ bản trong PLC( thực hành trên mô hình PLC)

Bài 5

Bài 6: Thực hành tại công ty

Bài 7:

Bài 8: 

Bài 9: Thực hành tại công ty 

Bài 10: 

Bài 11: 

Bài 12: Thực hành tại công ty

Bài 13:

Giảng viên giảng dạy

Giảng viên Đoàn Đình Vạn

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Thành thạo kỹ năng

Phương pháp & Lộ trình học

Một số hình ảnh của lớp học lập trình PLC Mitsubishi

Hình ảnh khóa học lập trình plc mitsubishi 1Hình ảnh khóa học lập trình plc mitsubishi 2 Hình ảnh khóa học lập trình plc mitsubishi 3Hình ảnh khóa đào tạo lập trình plc mitsubishi Hình ảnh khóa đào tạo lập trình plc mitsubishi

Những công ty từng được VNK EDU đào tạo

Logo-doi-tac

Cam kết

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí