Lập dự toán cơ điện

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Tổng quan về lập dự toán – dự thầu

Bài 2: Giới thiệu các cuốn định mức  – đơn giá cơ bản sử dụng khi lập dự toán – dự thầu công trình phần cơ điện

Bài 3: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán ESCON

Bài 5: Thực hành trên phần mềm dự toán ESCON

Bài 6: Thực hành trên phần mềm dự toán ESCON

Bài 7: Thực hành trên phần mềm dự toán ESCON

Bài 8: Lập hồ sơ thầu và thanh quyết toán công trình

Giảng viên giảng dạy

Cảm nhận học viên

Học phí: 2.500.000 VNĐ

Quà tặng đi kèm

Lịch khai giảng khóa học

Tại Hà Nội

Tại Hồ Chí Minh

Tại Đà Nẵng

Học online

Đào tạo cho doanh nghiệp:

Đăng ký học thử miễn phí

Học thử cơ điện miễn phí