Lập dự toán cơ điện

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học (8 buổi)

Bài 1: Tổng quan về lập dự toán – dự thầu

Bài 2: Giới thiệu các cuốn định mức  – đơn giá cơ bản sử dụng khi lập dự toán – dự thầu công trình phần cơ điện

Bài 3: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán ESCON

Bài 5: Thực hành trên phần mềm dự toán ESCON

Bài 6: Thực hành trên phần mềm dự toán ESCON

Bài 7: Thực hành trên phần mềm dự toán ESCON

Bài 8: Lập hồ sơ thầu và thanh quyết toán công trình

Cảm nhận học viên

Học phí: 2.500.000 VNĐ

Quà tặng đi kèm

Lịch khai giảng – Đăng ký học

Tại Hà nội

Tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại Đà Nẵng

Đặc biệt miễn phí buổi học thử đầu tiên của khóa học

Học thử cơ điện miễn phí