Doanh nghiệp trả lương không phụ thuộc vào tuổi của bạn mà phụ thuộc vào giá trị mà bạn đóng góp. Năng lực giải quyết công việc, thái độ học tập không ngừng chính là thước đo quan trọng cho mỗi doanh nghiệp khi cân nhắc bạn vào doanh nghiệp hoặc lên các vị trí cao hơn” – CEO Nguyễn Ngọc Thành

Những ai nên tham dự khóa học

Lợi ích khóa học

Nội dung khóa học:

Phần 1: Phương pháp lập tiến độ thi công công trường phần cơ điện

Phần 2: Kỹ thuật thi công hệ thống điện

Phần 3: Kỹ thuật thi công hệ thống điều hòa thông gió

Phần 4 : Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Phần 5: Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Phần 6: Kỹ thuật đo test kiểm tra chạy thử đơn động và liên động có tải và không tải

Phương pháp & Lộ trình học

Những công ty từng được VNK EDU đào tạo

Logo-doi-tac

Lịch khai giảng

Đăng ký học thử miễn phí