Khóa học đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng cơ điện do VNK EDU đào tạo từ kinh nghiệm thực tế tại các công trình nhà máy vốn FDI đến các dự án lớn ODA của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lợi ích khóa học

Những ai nên học khóa học này

Cam kết

Nội dung khóa học (14 buổi)

Phần I – Hệ thống điện và điện nhẹ  (1 buổi – 2.5h)

Bài 1: Đọc bản vẽ hệ thống điện – điện nhẹ 

Bài 2: Bóc tách khối lượng điện (3 buổi – 7.5h)

Phần II – Hệ thống cấp thoát nước

Bài 1:  Đọc hiểu bản vẽ hệ thống cấp thoát nước (1 buổi – 2.5h)

Bài 2: Bóc tách khối lượng cấp thoát nước (2 buổi – 5h)

Phần III – Hệ thống điều hòa thông gió

Bài 1: Đọc hiểu bản vẽ hệ thống điều hòa thông gió (1 buổi – 2.5h)

Bài 2: Bóc tách khối lượng điều hòa thông gió  (3 buổi – 7.5h)

Phần IV : Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Đọc hiểu bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy  (1 buổi – 2.5h)

Bài 2: Bóc tách khối lượng hệ thống phòng cháy và chữa cháy (2 buổi – 5h)

Giảng viên giảng dạy

Tài liệu – Quà tặng đi kèm

Lịch khai giảng trong tháng