Nếu không bạn sẽ được hoàn toàn miễn phí khóa học !

Dưới đây là cách tôi sẽ hỗ trợ cho bạn

Khóa học Đọc Bản Vẽ Và Đo Bóc Khối Lượng Cơ Điện Chuyên Nghiệp

Đo bóc, đọc bản vẽ hệ thống M&E chuyên nghiệp

Với hướng dẫn thực hành từ A đến Z

Nội dung khóa học

Phần I: Hệ thống điện – điện nhẹ

Chủ đề 1: Phương pháp đọc bản vẽ nhanh và chuyên nghiệp

Chủ đề 2: Một số sai lầm thường mắc phải khi đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng

Chủ đề 3: Một số lệnh trong cad và lisp cad phục vụ công tác đo bóc

Chủ đề 4: Lập bảng tính excel phục vụ công tác đo bóc nhanh và chính xác

Chủ đề 5: Đo bóc vật tư phụ và phụ kiện trong hệ thống điện

Chủ đề 6: Thực hành đo bóc trên dự án cùng giảng viên

Phần II: Hệ thống Cấp thoát nước

Chủ đề 1: Phương pháp đọc bản vẽ nhanh và chuyên nghiệp

Chủ đề 2: Một số sai lầm thường mắc phải khi đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng

Chủ đề 3: Một số lệnh trong cad và lisp cad phục vụ công tác đo bóc

Chủ đề 4: Lập bảng tính excel phục vụ công tác đo bóc nhanh và chính xác

Chủ đề 5: Đo bóc vật tư phụ và phụ kiện trong hệ thống cấp thoát nước

Chủ đề 6: Thực hành đo bóc trên dự án cùng giảng viên

Phần III: Hệ thống ĐHKK (Đang cập nhật)

Bạn sẽ nhận được giá trị tuyệt vời hơn cả mong đợi

Quà tặng đi kèm dành cho bạn

Học phí: Đang cập nhật

Thật đơn giản để bạn tham gia

Đã có hàng nghìn kỹ sư đang mong đợi để có được chương trình này!

Hotline hỗ trợ: 0966.717.341 – Ms. Hoàng My