Để giúp cho quá trình học Autocad trở nên dễ dàng chúng ta cần phải hiểu rõ những khái niệm và những thao tác cơ bản thường được sử dụng trong Autocad. Hãy cùng  tìm hiểu những khái niệm này:

Vẽ hình bất kỳ lên màn hình

 • Tương tự như cách học vẽ tay. Bước đầu tiên là đặt bút và vẽ.
 • Ví dụ vẽ 1 đoạn thẳng bất kỳ lên màn hình ta thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Gõ tên lệnh PL, nhấn tiếp phím spacebar
  • Bưới 2: Chọn điểm đầu bằng cách click chuột lên màn hình, sau đó rê chuôt và click tiếp
  • Bước 3: Kết thúc lệnh bằng phím ESC hoặc spacebar.

Khái niệm zoom và pan

 • Pan (hình): di chuyển vùng nhìn – Nhấn giữ nút chuột giữa và rê – Tương tự như việc ta di dời tờ giấy vẽ khi vẽ tay.
 • Zoom (hình): thu, phóng vùng nhìn. Tương tự như việc ta đưa mắt gần/xa tờ giấy vẽ khi vẽ tay. Có 2 cách: Lăn chuột giữa và dùng lệnh Z
  • Lăn chuột giữa xuống là thu vùng nhìn; Lăn chuột giữa lên là phóng vùng nhìn.
  • Dùng lệnh: Gõ Z-spacebar, click chuột vào màn hình, rê chuột và tiếp tục click lần thứ 2, sau đó lăn chuột giữa xuống. Thực hiện thao tác này 10 lần sẽ hiểu.
  • Dùng lệnh Z và chọn thêm tham số: Gõ Z-spacebar gõ tiếp A-spacebar (hoặc E-spacebar) để zoom toàn màn hình (Double chuột giữa cũng có chức năng tương tự).

Chọn đối tượng cách dùng lệnh

 • Click chuột vào đối tượng để chọn (nhấn Ctrl để chọn thêm và nhấn Shiftđể bỏ bớt đối tượng) – Vẽ tay không có công tác này.
 • Quét chuột để chọn:
  • Quét từ trái qua: chỉ chọn các đối tượng nằm trong khung quét
  • Quét từ phải qua: chọn các đối tượng mà khung quét đi qua.
 • Spacebar (enter/ phải chuột/ esc) để kết thúc lệnh hoặc để gọi lệnh trước đó. Bạn đọc câu này 10 lần trước khi học tiếp “Spacebar để kết thúc lệnh hoặc để gọi lệnh trước đó”
 • Để chọn các đối tượng trước đó thì sau khi gọi lệnh ta gõ P+spacebar (đọc 10 lần câu này và thực hành để hiểu)
 • Lưu ý: Ta có thể gọi lệnh trước chọn đối tượng sau hoặc chọn đối tượng trước gọi lệnh sau (đọc 10 lần).

Bắt điểm

 • Có thể hiểu nôm na là: “Định vị điểm đặt bút vẽ tiếp theo”
 • Rà chuột và chọn điểm cần bắt rồi click chuột.

Nhập giá trị

 • Nhập số (đơn vị mm).
 • Có 2 kiểu nhập giá trị là: nhập khoảng cách, nhập tọa độ.
 • Có 2 cách nhập là: nhập từ bàn phím và nhập bằng cách click chuột (bắt điểm)
 • Ví dụ: Để vẽ đoạn thẳng 5m thì ta nhập 5000; Để vẽ hình chữ nhật 4m x 3m bất kỳ trên màn hình thì sau khi gọi lệnh Rec (R) ta click điểm đầu tiên bất kỳ trên màn hình sau đó ta nhập tọa độ đỉnh chéo góc @4000,3000

Layer

 • Hãy tưởng tượng chúng ta muốn vẽ 1 bức tranh gồm: 1 con voi, vài cái cây, mây, bầu trời, vài chú chim. Chúng ta vẽ con voi vào 1 tờ giấy scan đúng vị trí con voi đang đứng, vài cái cây vào 1 tờ giấy scan, mây và bầu trời vào 1 tờ giấy scan đúng vị trí, vài chú chim vào 1 tờ giấy scan đúng vị trí.
 • Lúc này chúng ta đặt chồng các tờ giấy scan lên thì sẽ được 1 bức tranh. Các tờ giấy scan chính là Layer trong Autocad. Đó cũng chính là cách vẽ và cách quản lý đối tượng trong autocad.

st

Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay