Ý nghĩa các chỉ số IPXXX

IP (Ingress Protection)(cấp bảo vệ) được phát triển bởi Ủy ban Châu Âu cho các chuẩn về kỹ thuật điện (CENELEC).
Cấp độ IP thông thường có 2 hoặc 3 chữ số đi kèm sau:

  • Số thứ nhất: Bảo vệ khỏi các vật liệu, đối tượng rắn (va đập…)
  • Số thứ hai: Bảo vệ khỏi các chất lỏng (nước…)
  • Số thứ ba: Bảo vệ khỏi các tác động cơ khí.

Ví dụ: Với IP54

  • 5 là chỉ số thứ nhất đặc trưng cho bảo vệ khỏi các vật liệu rắn.
  • 4 là chỉ số thứ 2 đặc trưng cho việc bảo vệ khỏi các chất lỏng.

Số thứ nhất – Bảo vệ khỏi các vật liệu, đối tượng rắn

0 Không bảo vệ
1 Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 50mm
2 Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 12 mm
3 Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 2,5 mm
4 Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 1 mm
5 Bảo vệ chống lại các hạt bụi
6 Chống bụi hoàn toàn

Số thứ hai – Bảo vệ khỏi các chất lỏng

0 Không bảo vệ
1 Bảo vệ chống lại các giọt nước rợi thẳng đứng (ngưng tụ)
2 Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 150
3 Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 600
4 Bảo vệ chống nước phun từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
5 Bào vệ chống lại áp lực nước thấp từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
6 Bảo vệ chống lại ngập nước nhất thời trong giới hạn cho phép (ví dụ trên tàu)
7 Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước từ 15 cm đến 1m
8 Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước torng thời gian dài dưới áp lực

Số thứ ba – Bảo vệ khỏi các tác động cơ khí

0 Không bảo vệ
1 Bảo vệ chống lại tác động của 0.225 Jun
(vd: một vật nặng 150g rơi từ độ cao 15 cm)
2 Bảo vệ chống lại tác động của 0.357 Jun
(vd: một vật nặng 250g rơi từ độ cao 15 cm)
3 Bảo vệ chống lại tác động của 0.5 Jun
(vd: một vật nặng 250g rơi từ độ cao 20 cm)
4 Bảo vệ chống lại tác động của 2.0 Jun
(vd: một vật nặng 500g rơi từ độ cao 20 cm)
5 Bảo vệ chống lại tác động của 6.0 Jun
(vd: một vật nặng 1.5kg rơi từ độ cao 40 cm)
6 Bảo vệ chống lại tác động của 20.0 Jun
(vd: một vật nặng 5kg rơi từ độ cao 40 cm)

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !