Dưới đây là tiêu chuẩn việt nam hiện hành về thiết kế hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cơ, nhiệt, v.v….

Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấp thoát nước

tiêu chuẩn việt nam về cấp thoát nước

 • TCVN 4037:2012 Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 4038:2012 Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 7957:2008 Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấp điện – Chiếu sáng – Lắp đặt thiết bị điện

Tiêu-chuẩn-Việt-Nam-về-Cấp-điện-Chiếu-sáng-Lắp-đặt-thiết-bị-điện

 • TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp
 • TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu
 • TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp
 • TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su
 • TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 7447-1:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
 • TCVN 7447-4-41:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống điện giật
 • TCVN 7447-4-42:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 4-42: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
 • TCVN 7447-4-43:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống quá dòng
 • TCVN 7447-4-44:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
 • TCVN 7447-5-51:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Quy tắc chung
 • TCVN 7447-5-52:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây
 • TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển
 • TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
 • TCVN 7447-5-55-2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác
 • TCVN 7447-5-56:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Dịch vụ an toàn
 • TCVN 7447-6:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận
 • TCVN 7447-7-701: 2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen
 • TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 7 – 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực y tế.
 • TCVN 7447-7-714: 2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài
 • TCVN 7447-7-715: 2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp
 • TCVN 7447-7-717: 2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Các khối di động hoặc vận chuyển được
 • TCVN 7447-7-729: 2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-729: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng
 • TCVN 7722-1:2009 Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm
 • TCVN 7722-2-2:2007 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 2: Đèn điện lắp chìm
 • TCVN 7722-2-3:2007 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
 • TCVN 7722-2-5:2007 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha
 • TCVN 7722-2-6:2009 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt.
 • TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
 • TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
 • TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
 • TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị
 • TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn Việt Nam về Phòng chống cháy nổ

Tiêu-chuẩn-Việt-Nam-về-Phòng-chống-cháy-nổ

 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung
 • TCVN 3391:2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình- Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 • TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa
 • TCVN 4878:2009 Phân loại cháy
 • TCVN 4879:1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
 • TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy- Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy- Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 5279:1990 An toàn cháy nổ – Bụi cháy – Yêu cầu chung
 • TCVN 5303:1990 An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 5314:2001 Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Phòng và chữa cháy.
 • TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 6100:1996 Phòng cháy chữa cháy . Chất chữa cháy- Cacbon điôxit
 • TCVN 6101:1996 Thiết bị chữa cháy- Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit – Thiết kế và lắp đặt
 • TCVN 6102:1996 Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột
 • TCVN 6103:1996 Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói
 • TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) Hệ thống chữa cháy bằng khí- Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống- P1-Yêu cầu chung
 • TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9-2006) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227ea
 • TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 13: Khí chữa cháy IG – 100
 • TCVN 7026:2013 Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo
 • TCVN 7027:2013 Chữa cháy. Bình chữa cháy có bánh xe. Tính năng và cấu tạo
 • TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống sprinkler tự động- Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 • TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1) Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P1- Lựa chọn và bố trí
 • TCVN 7435-2:2004 (ISO 11602-2) Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P2- Kiểm tra và bảo dưỡng
 • TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005) Hệ thống báo cháy. Phần 1: Quy định chung và định nghĩa
 • TCVN 7568-2:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 2: Trung tâm báo cháy
 • TCVN 7568-4:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 4: Thiết bị cấp nguồn
 • TCVN 7568-5:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm
 • TCVN 7568-6:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 6 : Đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa
 • TCVN 9310-3: 2012 (ISO 8421-3:1989) Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy
 • TCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421-4:1990) Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy
 • TCVN 9310-8: 2012 (ISO 8421-8:1990) Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
 • TCXD 218:1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy- Quy định chung
 • TCN 48:1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
 • TCN 58:1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu an toàn trong khai thác

Tiêu chuẩn Việt Nam về Chống sét

tiêu chuẩn việt nam về chống sét

 • TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông. Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
 • TCVN 9385:2012 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • TCVN 9888-1:2013 Bảo vệ chống sét – Phần 1: Nguyên tắc chung
 • TCVN 9888-2:2013 Bảo vệ chống sét – Phần 2: Quản lý rủi ro
 • TCVN 9888-3:2013 Bảo vệ chống sét – Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng
 • TCVN 9888-4:2013 Bảo vệ chống sét – Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kế cấu

Tiêu chuẩn Việt Nam về Thông gió – Điều hòa không khí

tiêu chuẩn việt nam về thông gió - điều hòa không khí

 • TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 7830:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng
 • TCVN 7831:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
 • TCXD 232 1990 904270
 • Tiêu chuẩn điều hòa thông gió của Singapore

Tiêu chuẩn Việt Nam về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

 • TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
 • TCVN 6485:1999 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít – Yêu cầu an toàn
 • TCVN 6486:2008 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt
 • TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ. Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành
 • TCVN 7567:2006 Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy tắc giao nhận
 • TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn Việt Nam về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)

 • TCVN 8610:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG
 • TCVN 8611:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ
 • TCVN 8612:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập
 • TCVN 8613:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao nhận sản phẩm
 • TCVN 8614:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.
 • TCVN 8616:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển
 • TCVN 8617:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông
 • TCVN 8618:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ – Xe tải và xe khách

Tiêu chuẩn Việt Nam về Đường ống khí Y tế

Tiêu-chuẩn-việt-nam-về-đường-ống-khí-y-tế

 • TCVN 8022-1:2009 Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không
 • TCVN 8022-2:2009 Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 2: Hệ thống xử lý thải khí gây mê

Tiêu chuẩn Việt Nam về Mạng viễn thông

tiêu chuẩn việt nam về mạng viễn thông

 • TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông. Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt.
 • TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật chung
 • TCVN 8696:2011 Mạng viễn thông. Cáp sợi quang vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông. Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm. Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn Việt Nam về Kỹ thuật âm thanh

Tiêu-chuẩn-việt-nam-về-kỹ-thuật-âm-thanh

 • TCVN 4510:1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc
 • TCVN 4511:1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

Tiêu chuẩn Việt Nam về Cách nhiệt

Tiêu-chuẩn-Việt-Nam-về-Cách-nhiệt

 • TCVN 9312:2012 Cách nhiệt – Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu – Từ vựng
 • TCVN 9313:2012 Cách nhiệt – Các đại lượng vật lý và định nghĩa
 • TCXDVN 298:2003 Cấu kiện và các bộ phận của công trình- Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương pháp tính toán

Tiêu chuẩn Việt Nam về Cách âm – Chống ồn

Tiêu-chuẩn-Việt-Nam-về-Cách-âm-chống-ồn

 • TCVN 3985:1999 Âm học. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc
 • TCVN 4923:1989 Phương tiện và phương pháp chống ồn – Phân loại
 • TCVN 5136:1990 Tiếng ồn. Các phương pháp đo. Yêu cầu chung
 • TCVN 5949:1998 Âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép
 • TCVN 7192-1:2002 (ISO 717-1:1996) Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 1: Cách âm không khí
 • TCVN 7192-2:2002/ SĐ1:2008 Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 2: Cách âm va chạm
 • TCVN 7878-1:2008 Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
 • TCVN 7878-2:2010 Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường
 • TCVN 8018:2008 Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở
 • TCVN 8777:2011 Âm học. Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và phòng làm việc bằng màn chắn âm
 • TCXD 126:1984 Mức ồn cho phép trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXD 150:1986 Thiết kế chống ồn cho nhà ở
 • TCXDVN 175:2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

Các tiêu chuẩn Việt Nam trong thiết kế M&E mới nhất hiện nay

 • Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001.
 • QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
 • QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị – Phần 2: Gara ôtô.
 • QCVN QTĐ-08:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.
 • Quy phạm trang bị điện 2006.
 • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21 tháng 12 năm 1999.
 • QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 • TCVN 7114-1:2008 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: Trong nhà.
 • TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.
 • TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 9206:2012 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7447:2010 Hệ thống lắp điện hạ áp.
 • TCVN 9385:2012 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 10251:2013 Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ.
 • TCVN 10296:2014 Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt.
 • TCVN 8698:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8696:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8235:2009 Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ.
 • TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
 • TCVN 7189:2009 Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo.
 • TCVN 5687:2010 Thông gió -Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7830:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng.
 • TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.
 • TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • Tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài như: ASHRAE, JIS, ARI, BS, AS/NZS…
 • TCVN 4037:2012 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa.
 • TCVN 4038:2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa.
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 3256:1989 An toàn cháy- Yêu cầu chung.
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung.
 • TCVN 4878:2009 Phòng cháy chữa cháy – Phân loại cháy.
 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6160:1996 Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống tự động Sprinkler – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Các tiểu chuẩn Việt Nam đã hủy bỏ trong ngành M&E

 • TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông.TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông.
 • TCVN 2063:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp cơ khí.
 • TCVN 3715:1982 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000kVA, điện áp đến 20kV – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 4691:1989 Đèn điện chiếu sáng – Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
 • TCVN 4757:1989 Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 4758:1989 Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 4762:1989 Cáp điện lực. Điện áp danh định.
 • TCVN 4906:1989 Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 5770:1993 Máy biến áp dân dụng.
 • TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCN 68-174:2006 Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.
 • TCXD 25 : 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 51: 1984 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.(chuyển đổi thành TCVN 7957:2008)
 • TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy.
 • TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy.
 • TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm.
 • TCXDVN 46:2007 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCXDVN 263:2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.ượng vật lý và định nghĩa.
 • TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt – Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu – Thuật ngữ.
 • TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
 • TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !