Giáo trình được trình bày theo 2 phần:

  • Phần 1: Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến điện công nghiệp, bao gồm các nội dung: Hệ thống phân phối điện, các loại khí cụ điện, rơ le, các mạch điều khiển dộng cơ 3 pha, 1 pha, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén,…được sử dụng phổ biến trong các cơ sở sản xuất để tạo nguồn động  lực.
  • Phần 2: Gồm 70 phiếu hướng dẫn thực hành lắp đặt động cơ, các mạch điều khiển động cơ, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén và các mạch điều khiển máy công nghiệp khác. Mỗi phiếu hướng dẫn sẽ trình bày thứ tự các bước thực hành, các sơ đồ nguyên lý thường kèm theo sơ đồ mắc dây để giúp cho việc thực hành được nhanh chóng, thuận lợi.

Tải giáo trình tại đây.

Hướng-dẫn-thực-hành-thiết-kế-lắp-đặt-điện-công-nghiệp-(Trần-Duy-Phụng)