Các đèn hiển thị

  • AC: Đèn hiển thị nguồn AC.
  • Standby: Đèn hiển thị nguồn Acquy.
  • Fire: Đang xảy ra sự cố cháy.

Các nút nhấn thường sử dụng

  • Reset: Reset hệ thống.
  • Buzzer: Ngắt chuông trên tủ.
  • Gate: Ngắt chuông ngoài.

Quy trình xử lý khi có báo động

Báo động khi có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

Tác động chuông trên bo mch

Muốn chuông trên bo mạch ngừng hoạt động nhấn Buzzer.

Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta đặt nhấn Gate.

Reset hệ thng

Hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác dụng. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________