TỐI NGÀY 22/02/2023 VÀO LÚC 20h ĐẾN 22h DIỄN RA BUỔI HỘI THẢO CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỌN CÁP ĐIỆN HẠ THẾ THEO TCVN VÀ THEO IEC

Tính chọn cáp điện đúng tiêu chuẩn quy chuẩn là giải pháp an toàn cho hệ thống điện không gặp những sự cố đáng tiếc sau này cũng như tối ưu được những phương án tài chính cho dự án . Có nhiều quan điểm chọn theo IEC yên tâm hơn chọn Theo TCVN nghĩa là hai phương pháp này đang khác nhau ? vậy thực hư thế nào . Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp ngay trong buổi hội thảo ” CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỌN CÁP ĐIỆN HẠ THẾ THEO TCVN VÀ THEO IEC “
Hội thảo online qua phần mềm zoom nên rất thuận tiện cho bạn Hãy đăng ký tham dự ngay qua link sau : https://zalo.me/g/niskjw417