1.  Khi lập dự toán cần dựa vào đơn giá xây dựng cơ bản, vậy đơn giá đó là mức tối thiểu cho báo giá dự thầu hay chỉ là mức để tham khảo cho quá trình lập giá dự thầu?

Trả lời: Lập giá thầu, dự toán công trình là việc tính giá công trình ở thời điểm hiện tại. Các DGXDCB của địa phương ban hành thường rơi vào tình trạng ” lỗi thời” do không phản ánh đúng đơn giá các công tác ở thời điểm hiện tại.

Vậy nên đó không phải là mức tối thiểu hay tối đa về mặt giá trị công tác nói riêng, giá trị công trình nói chung. Tuy nhiên đó là cơ sở để mình đưa ra mức giá hợp lý để báo giá dự thầu. 

(Ví dụ cụ thể : 

  •  Khi lấy giá vật tư để làm thầu cho 1 công trình, bạn lấy theo thông báo giá (TBG) liên Sở Xây dựng – Tài chính mới nhất của địa phương đó – ưu tiên số 1, những vật tư không có trong TBG này bạn lấy theo TBG của nhà cung cấp hoặc đại lý. Với nguồn lấy giá “rộng” như vậy thì rõ ràng cùng quy cách vật tư, mỗi nguồn báo giá cho vật tư đó có thể đưa ra 1 mức giá không giống nhau.

 Giá thầu bạn lập có thể khác nhau khi bạn chọn nguồn cung cấp vật liệu khác nhau.

  • Có những chi phí bạn có thể hạ xuống hoặc bỏ đi khi làm thầu để tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu: chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước,…qua thư trình giảm giá thầu

⇒Vậy việc lập đơn giá dự thầu (dù bạn lập theo DGXDCB của địa phương hay theo định mức của ngành ban hành) là để đưa ra mức giá tham khảo cho việc đề xuất đơn giá thầu. Bạn có thể giữ nguyên, tăng hoặc giảm trong “khuôn khổ pháp lý” quy định.

2. Đơn giá xây dựng cơ bản là đơn giá do mỗi tỉnh tự quy định hay chỉ các thành phố lớn quy định? khi 1 đơn vị ở TP HCM tham gia dự thầu 1 công trình ở Vũng Tàu chẳng hạn, thì lấy đơn giá cơ bản của thành phố nào?

Mỗi tỉnh sẽ ban hành các bộ đơn giá riêng của họ (thể hiện đặc thù về giá vật liệu – nhân công – ca máy của địa phương mình ở 1 thời điểm nào đó).

Khi làm thầu ở Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) bạn cần lựa chọn đơn giá xây dựng cơ bản ( DGXDCB) của BR-VT ban hành chứ không dùng DGXDCB do HCM ban hành hoặc lựa chọn theo định mức ngành ban hành tuỳ thuộc vào nguồn vốn, đặc thù công trình.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Lập dự toán cơ điện” giúp bạn làm chủ hoàn toàn dự toán cơ điện.

________________