Lệnh vẽ đoạn thẳng được đánh giá là quan trọng nhất vì: Chiếm 70- 100% các đối tượng trong hầu hết các bản vẽ và làm cơ sở để vẽ các đối tượng khác.

đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD

 • Command: L↵ (Line↵)
 • Specify first point: <Chỉ điểm thứ nhất>.
 • Specify next point or [Undo]<Ortho on>: 100↵  <Chỉ điểm tiếp theo>.
 • Specify next point or [Undo]: 50 ↵ <Chỉ điểm tiếp theo>.
 • Specify next point or [Close/Undo]: 100↵ <Chỉ điểm tiếp theo>.
 • Specify next point or [Close/Undo]: C↵ <Chỉ điểm tiếp theo>.

Giải thích:

 • Đoạn thẳng được xác định bởi điểm đầu và điểm cuối, thông thường tại dòng nhắc Specify first point ta nhấp một điểm bất kỳ trên màn hình để xác định điểm đầu.
 • Khi thực hiện vẽ điểm tiếp theo ta có thể nhập U↵ (Undo) để quay trở lại điểm trước dó.
 • Sau khi vẽ được ba điểm liên tiếp trở lên ở dòng lệnh còn xuất hiện chữ Close cho phép chúng ta gõ C↵ để đóng lại và kết thúc lệnh.
 • Trong quá trình vẽ phải sử dụng các chế độ trợ giúp khác.

Ví dụ: Sử dụng trợ giúp vẽ song song các trục tọa độ <Ortho on> bằng phím F8.

Có các phương pháp vẽ đoạn thẳng dưới dây:

Vẽ đoạn thẳng bằng cách nhập khoảng cách trực tiếp

Để vẽ các đoạn thẳng song song với các trục tọa độ, chế độ Ortho on: nhấn F8.

Ví dụ: 

 • Command:L↵ (Line↵)
 • Line Specify first point: <Dùng chuột chọn điểm P1 bất kỳ>
 • Specify next point or [Undo]:20↵ <Dùng chuột để định hướng lên phía trên, nhấn F8 để bật chế độ vẽ song song các trục tọa độ, điểm P2>
 • Specify next point or [Close/Undo]:30↵ <Định hướng qua phải, điểm P3> Specify next point or [Close/Undo]:20↵ <Định hướng đi xuống, điểm P4> Specify next point or [Close/Undo]:30↵ <Định hướng qua trái, điểm P1>.

đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD

Chú ý: Nếu trước đó đã nhấn F8 rồi (chế độ Ortho on) thì không nhấn F8 nữa. Nếu chế độ Ortho on nhấn F8 sẽ chuyền sang chế độ Ortho off. Trình tự thực hiện:

 • Gọi lệnh vẽ đoạn thẳng (L↵).
 • Điểm P1 nhấp một điểm bất kỳ trên màn hình bằng chuột trái.
 • Các điểm tiếp theo định hướng bằng trỏ chuột.
 • Nhập giá trị chiều dài đoạn thẳng vào và Enter.
 • Chú ý dấu trong AutoCAD, dấu chấm thay cho dấu phẩy.

Cách thực hiện trên máy:

 • Command:L↵
 • Line Specify first point: <Dùng chuột trái chọn điểm P1 bất kỳ trên màn hình>
 • —– : 30↵P2 <chú ý nhấn F8 chưa>
 • —– :20↵P3
 • —– : 30↵P4
 • —– : C↵P1

Ưu điểm của phương pháp này là vẽ nhanh chóng vì không phải xác định chiều âm hay dương và cách nhập lệnh ngắn gọn.

ỨNG DỤNG:

 

 • Command:L↵
 • Line Specify first point: 
 • —– : 20↵P2
 • —– : 18↵P3
 • —– : 15↵P4
 • —– : 50↵P5
 • —– : 22↵P6
 • —– : 22↵P7
 • —– : 15↵P8
 • —– : C↵
 • Command:L↵
 • Line Specify first point: 
 • —– : 70↵
 • —– : 30↵
 • —– : 10↵
 • —– : 10↵
 • —– : 10↵
 • —– : (tiếp tục 10↵)
 • —– : 30v
 • —– : C↵
đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD  đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD

 

Chú ý: Khi sử dụng lệnh vẽ đoạn thẳng bằng phương pháp nhập khoảng cách trực tiếp cần thực hiện:

 • Gọi lệnh Line.
 • Nhấn F8, nếu trước đó chưa nhấn.
 • Đưa chuột gần các điểm trước dó.
 • Kết thúc lệnh bằng phím Enter.

Vẽ đoạn thẳng sử dụng tọa độ tương đối

Điểm đầu của đoạn thẳng chọn bất kỳ, bằng cách nhấp chuột.

Nhập tọa độ điểm sau căn cứ vào điểm trước theo công thức: @dx,dy

dx: Chiều dài theo trục x. Nếu theo chiều từ trái sang phải thì chọn dấu dương, ngược lại chọn dấu âm.

dy: Chiều dài theo trục y. Nếu theo chiều từ dưới lên thì chọn dấu dương, ngược lại chọn dấu âm.

 • Command:L↵ (Line↵)
 • Line Specify first point: <P1 chọn bất kỳ>
 • Specify next point or [Undo]: @100,40↵ (P2)
 • Specify next point or [Undo]:↵
 đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD
 • Command:L↵ (Line↵)
 • Line Specify first point: <P1 chọn bất kỳ>
 • Specify next point or [Undo]: @100,-40↵ 
 • Specify next point or [Undo]:↵
 đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD

Với AutoCAD 2011 có thể không cần dấu @ phía trước công thức, máy vẫn tự hiểu đó là tọa độ tương đối (nếu điểm đầu nhập bất kỳ).

ỨNG DỤNG: Vẽ các đoạn thẳng bằng phương pháp tọa độ tương đối

 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@60,0↵ (P2)
 • —– :@15,30↵ (P3)
 • —– :@-60,0↵ (P4)
 • —– :C↵
đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD
 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@50,0↵
 • —– :@-25,40↵
 • —– :C↵
đoạn thẳng (Line) trong AutoCAD
 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@80,0↵
 • —– :@30,20↵
 • —– :@0,60↵
 • —– :@-50,0↵
 • —– :@0,-20↵
 • —– ;@-40,0↵
 • —– :@0,20↵
 • —– :@-50,0↵
 • —– :@0,-60↵
 • —– :C↵
 
 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@60,0↵ (P2)
 • —– :@0,25↵ (P3)
 • —– :@-30,20↵ (P4)
 • —– :@-30,-20↵ (P5)
 • —– :C↵
 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@100,0↵
 • —– :@0,60↵
 • —– :@30,60↵
 • —– :@0,10↵
 • —– :@-80,30↵
 • —– ;@-80,30↵
 • —– :@0,-10↵
 • —– :@30,0↵
 • —– :C↵

Vẽ đoạn thẳng sử dụng tọa độ cực tương đối

Nhập điểm sau căn cứ vào điểm trước theo công thức @D<A. Dấu “<” là ký hiệu dấu góc.

Trong đó:

 • D: Chiều dài đoạn thẳng.
 • A: Góc của đoạn thẳng so với đường chuẩn.

Đường chuẩn là đường thẳng đi qua điểm vừa vẽ trước đó và song song với trục hoành.

Vẽ đoạn thẳng bằng phương pháp tọa độ cực tương đối:

 • Command: L↵
 • Line Specify first point: <P1 chọn bất kỳ>
 • Specify next point or [Undo]: @100<30↵(P2)
 • Specify next point or [Undo]:↵
Vẽ đoạn thẳng bằng phương pháp tọa độ cực tương đối:

 • Command: L↵
 • Specify next point or [Undo]: @100<-30↵(P2) hoặc @100<330↵
Vẽ tam giác đều:

 • Command: L↵
 • Line Specify first point: <P1 chọn bất kỳ>
 • Specify next point or [Undo]: @60<0↵(P2)
 • Specify next point or [Undo]: @60<120↵(P3)
 • Specify next point or [Undo]:C↵
 

ỨNG DỤNG: Vẽ các đoạn thẳng bằng phương pháp tọa độ cực tương đối.

 

 • Command: L↵
 • Line Specify first point: <P1 chọn bất kỳ>
 • Specify next point or [Undo]: @40<135↵(P2)
 • Specify next point or [Undo]: @40<45↵(P3)
 • Specify next point or [Undo]: @40<-45↵(P4)
 • Specify next point or [Undo]:C↵

Ghi chú: Trước khi vẽ phải xác định góc của đoạn thẳng đang vẽ so với đường chuẩn và xem lại định nghĩa đường chuẩn. Góc sẽ được xác định bởi một điểm bên phải điểm đầu và ngược chiều kim đồng hồ là góc dương, cùng chiều kim đồng hồ là góc âm.

 

Ví dụ

 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@30<0↵
 • —– :@30<72↵
 • —– :@30<144↵
 • —– :@30<216↵
 • —– :C↵
 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@20<30↵
 • —– :@20<90↵
 • —– :@20<150↵
 • —– :@20<180↵
 • —– :@20<210↵
 • —– ;@20<-90↵
 • —– :@20<-30↵
 • —– :C↵
 • Command: L↵
 • —– :<P1 chọn bất kỳ>
 • —– :@40<30↵
 • —– :@10<90↵
 • —– :@40<150↵
 • —– :@10<-90↵
 • —– :C↵

Vẽ đoạn thẳng sử dụng tọa độ tuyệt đối

Gốc tọa độ 0,0 là góc trái phía dưới của khung bản vẽ. Muốn nhập một điểm nào đó cần xác định chúng có tọa độ bao nhiêu, công thức là X.Y. Trong đó:

 • X: Tọa độ theo trục x
 • Y: Tọa dộ theo trục y

Ví dụ: 

 • Command: L↵
 • Line Specify first point: 50,50↵
 • Specify next point or [Undo]: 150,100↵

Vẽ các đoạn thẳng bằng phương pháp sử dụng tọa độ tuyệt đối gần như không được ứng dụng trong các bản vẽ 2D (2 chiều), vì việc xác định tọa độ các điểm trong bản vẽ là rất khó khăn (mất nhiều thời gian).

Vẽ đoạn thẳng sử dụng phương pháp lần theo dấu vết

Lệnh vẽ đoạn thẳng trong trường họp này phải áp dụng nhiều phương thức truy bắt điểm. Có các trường hợp sau:

 • Vẽ gióng

Ví dụ: Vẽ hình chiếu bằng trước sau đó gióng lên để vẽ hình chiếu đứng bằng việc lần theo dấu vết. 

Các nét gạch chấm thể hiện cách gióng. Chú ý nhấn F11 để chế độ Object snap tracking on.

 • Vẽ lần theo dấu vết

Khi vẽ các đường thẳng không song song với trục tọa độ ta sử dụng phương pháp lần theo dấu vết để vẽ, thực hiện bằng cách vào: Tools\ Drafting Settings… chọn Polar Tracking on (F10) và đặt giá trị góc cần vẽ vào Increment angle và Additional angles

 • Đặt góc Increment angle: 45
 • Đặt góc Additional angles: 30 và 75.
 • Chọn Track using all polar angle settings.
 • Chọn Relative to last segment.

Trình tự thực hiện:

 • Vẽ đường thẳng bên trái và phía dưới trước, sau đó gióng để tạo các dấu và góc như hình a bên dưới, nhập 40, nhấn phím Enter.
  • Đưa con trỏ chuột đến điểm đầu tiên tìm dấu vết như hình b và nhấp chọn.

ỨNG DỤNG:

 • Vẽ gióng nhờ vào phương thức truy bắt điểm Extension, Endpoint, Midpoint…

 • Vẽ lần theo dấu vết: 


Bạn đã có Giáo trình Autocad Pro Design chưa?
 Tải ngay tại link này!

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of