Khóa học thiết kế hệ thống cơ điện căn hộ – biệt thự

Hạng mục Điện

Hạng mục Cấp thoát nước

Hạng mục Điều hòa không khí

Combo 3 khóa (Điện+Nước+ĐHKK)

Khóa học thiết kế hệ thống cơ điện tòa nhà

Hạng mục Điện

Hạng mục Cấp thoát nước

Hạng mục Điều hòa không khí

Combo 3 khóa (Điện+Nước+ĐHKK)

Khóa học Thiết kế hệ thống PCCC công trình Building, Nhà máy

Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng cơ điện

Hạng mục Điện

Hạng mục Cấp thoát nước

Khóa học Lập dự toán cơ điện

Khóa học Thanh quyết toán cơ điện

Khóa học Autocad cơ bản

Khóa học Triển khai bản vẽ Shopdrawing Cơ Điện trên Autocad

Hạng mục Điện – Điện nhẹ

Hạng mục Cấp thoát nước

Combo 2 khóa (Điện – Nước)

Combo 3 khóa (Điện + Nước + ĐHKK) (Không bán lẻ)

Khóa học Revit MEP

Hạng mục Điện

Hạng mục Cấp thoát nước + PCCC

Hạng mục Điều hòa không khí

Combo 3 khóa (Điện+Nước-PCCC+ĐHKK)

Bí quyết vượt qua vòng phỏng vấn