• Phụ tải tính toán là then chốt của mọi vấn đề tính toán thiết kế điện bởi có phụ tải tính toán mới biết được dòng tính toán và từ đó xác định được kích cỡ dây, cáp dòng định mức aptomat.

  • Trong tiêu chuẩn TCVN92016 – 2012 Chúng ta biểu thức xác định phụ tải tính toán này.

  • Công suất tính toán cho nhà ở riêng biệt, căn hộ trong nhà ở tập thể hoặc trung cư được tính theo công thức:

công thức tính

  • Trong đó:         

    • Pyci – Công suất yêu cầu (kW) của thiết bị điện thứ i;

    • KS – Hệ số đồng thời của phụ tải căn hộ, Ks =0.5 – 0.65

  • Như vậy bài toán ở đây trở nên đơn giản khi chúng ta biết công suất của các thiết bị sử dụng điện trong căn hộ ,trong nhà ở riêng biệt, trong nhà ở tập thể và chúng ta có bảng thống kê:

bảng thống kê

bảng thống kê 2

  • Bảng công suất này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vì vậy làm thiết kế phải linh hoạt không được cứng nhắc khi chúng ta lấy các giá trị.

Cuối cùng chúng các bạn thành công !

Giảng viên Quách Văn Phi

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !