• 156MB Tiêu chuẩn thiết kế điện, điều mà tất cả kỹ sư điện không thể thiếu:
 • TCXD 16:1986 – Chiếu sáng nhân tạo trong các công trình dân dụng.
 • 11 TCN:2006 – Quy phạm trang bị điện.
 • TCVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang bị điện trong công trình xây dựng – Phần an toàn.
 • TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 9207:2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 333:2005 – Thiết kế hệ thống cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và hệ thống chiếu sáng thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng đô thị.
 • TCVN 6447:1998 – Cáp điện vặn xoắn cách điện XLPE – Điện áp 0,6/1KV.
 • TCVN 2103:1994 – Dây điện bọc nhựa PVC.
 • TCVN 9385:2012 – Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 4086:1985 – Tiêu chuẩn an toàn Điện trong xây dựng.
 • TCXD 7114-1,3:2008 – Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong, ngoài nhà các công trình xây dựng.
 • TCXD 4756:1989 – Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện.
 • TCXDVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện
 • Tiêu chuẩn TCVN 5308-91 về an toàn lắp đặt và sử dụng thiết bị điện trong thi công.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !