Nối đẳng thế bên trong và bên ngoài các tòa nhà

Các mục tiêu cơ bản của nối đất và nối đẳng thế là: 

An toàn

 • Xét theo giới hạn của điện áp tiếp xúc và đường khép mạch của dòng sự cố

ЕМС

 • Bằng cách tránh sự khác biệt về điện thế và cung cấp một hiệu ứng màn chắn. Không thể tránh khỏi dòng rò trong một lưới nối đất. Không thể loại trừ được tất cả các nguồn gây nhiều trong 1 công trình. Cũng không thể tránh khỏi mạch vòng xuống đất. Khi một từ trường tác động đến một công trình, ví dụ như trường được tạo ra bởi sét, sẽ hình thành sự khác biệt về điện thế trong các mạch vòng qua đất, mạch vòng tạo bởi các dây dẫn khác nhau và dòng chạy qua hệ thống nối đất. Do đó, mạng lưới nối đất bị tác động trực tiếp bởi bất kỳ hiện tượng đáng kể nào xảy ra bên ngoài tòa nhà. Khi các dòng điện vẫn còn chạy trong hệ thống nối đất chứ không chạy trong các mạch điện tử, chúng sẽ không gây hư hỏng. Tuy nhiên, khi các hệ thống nối đất không đẳng thế, ví dụ như khi chúng được đấu Y tới các điện cực nối đất, các dòng rò tần số cao HF sẽ chạy đến bất cứ nơi nào nó có thể, kể cả trong các dây điều khiển. Thiết bị có thể bị nhiễu, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị phá hủy.
 • Biện pháp duy nhất không tốn kém để chia dòng trong một hệ thống nối đất và duy trì thỏa đáng các đặc tính đẳng thế là kết nối liên thông các mạng lưới nối đất lại với nhau. Điều này góp phần làm tốt hơn liên kết đẳng thể trong hệ thống nối đất, nhưng không loại bỏ được sự cần thiết của dây bảo vệ. Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý trên quan điểm an toàn cho người, dây bảo vệ với kích cỡ thoả đáng và đồng nhất phải được duy trì ở vị trí giữa các phần của thiết bị và đầu cuối cực nối đất. Hơn thế nữa, các ngoại lệ có thể có trong một tòa nhà có cấu trúc thép, một số lượng lớn các dây dẫn xả sét của cột thu lôi hoặc hệ thống bảo vệ chống sét phải được kết nối trực tiếp đến điện cực nối đất.
 • Sự khác biệt cơ bản giữa một dây bảo vệ (PE) và dây dẫn dòng sét xuống đất (dây xả sét) là trên dây PE có dòng nội bộ chạy khép mạch về điểm trung tính của các biến áp MV/ LV, trong khi đó dây xả sét mang dòng ngoài (từ bên ngoài công trình) chạy về điện cực nổi đất.
 • Trong các toà nhà, người ta khuyên nên kết nối lưới nối đất với tất cả các cấu trúc dẫn điện, cụ thể là các dầm kim loại và khung cửa, ống dẫn,… Nói chung hoàn toàn có thể kết nối vào đó các ống dẫn kim loại, khay cáp và lanhtô cửa, đường ống, ống thông gió,…tại càng nhiều điểm càng tốt. Ở những nơi có nhiều thiết bị và kích thước của lưới trong mạng liên kết lớn hơn 4 mét, nên thêm vào một dây dẫn đẳng thế. Kích cỡ và kiểu của dây không có ý nghĩa quan trọng.
 • Bắt buộc phải nối liên thông các mạng lưới nối đất của các tòa nhà dùng chung 1 tuyến cáp nguồn, việc nối liên thông các mạng lưới nối đất phải được thực hiện thông qua nhiều dây dẫn với tất cả các cấu trúc kim loại bên trong của các tòa nhà hay liên kết các tòa nhà (với điều kiện là chúng không bị gián đoạn).
 • Trong một tòa nhà, các mạng lưới nổi đất khác nhau (thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông,…) phải được nối liên thông với nhau để tạo thành một mạng liên kết đẳng thế duy nhất.
 • Mạng nổi đất này phải được kết nối thành càng nhiều mắc lưới càng tốt. Nếu mạng nổi đất là đẳng thể, sự khác biệt về điện thế giữa các thiết bị viễn thông sẽ thấp và phần lớn các vấn đề EMC sẽ không xuất hiện. Sự khác biệt về điện thế cũng bị giảm đi trong trường hợp cố sự cố về cách điện hoặc bị sét đánh.
 • Nếu không thể đạt được điều kiện đẳng thế giữa các tòa nhà hoặc nếu khoảng cách giữa các tòa nhà lớn hơn 10 mét, người ta khuyến cáo nên sử dụng sợi quang học cho các đường dây thông tin liên lạc và dây có cách điện galvanic cho hệ thống đo lường và truyền thông.
 • Nếu hệ thống cung cấp điện dùng sơ đồ IT hay TN-C thì những biện pháp này là bắt buộc.

Cải thiện các điều kiện đẳng thế

Các mạng nói đẳng thế

 • Ngay cả khi các mạng liên kết lý tưởng được làm bằng tấm kim loại hoặc mắt lưới thuần túy, kinh nghiệm cho thấy rằng đối với phần lớn các loại nhiễu , mắt lưới với kích thước 3 mét mới đủ để tạo ra một mạng lưới liên kết đẳng thế. Ví dụ về các mạng lưới liên kết khác nhau được thể hiện trong hình dưới. Cấu trúc đề nghị tối thiểu bao gồm một dây dẫn (ví dụ cáp đồng hoặc dải) vòng quanh chu vi phòng.

ví dụ về hệ thống đẳng thế

 • Chiều dài dây nối giữa một phần cấu trúc công trình và mạng liên kết không được vượt quá 50cm và dây nổi bổ sung phải được lắp đặt song song cách dây đầu một khoảng cách nhất định. Điện cảm của các đường nối giữa thanh nối đất của tủ điện với các thiết bị điện và mạng đẳng thể (xem bên dưới) nên bé hơn một uH (nếu có thể thỉ 0,5 uH).
 • Ví dụ, có thể sử dụng một dây dẫn đơn 50 cm hoặc hai dây dẫn song song dài 1 mét, lắp đặt cách nhau một khoảng tối thiểu (ít nhất là 50 cm) để làm giảm hỗ cảm giữa hai dây.
 • Nếu có thể, các kết nối với mạng đẳng thể nên được nối tại chỗ giao nhau để các dòng HF được chia theo bốn hướng mà không cần kéo thêm dây nối. Thông tin về các dây nối đẳng thế không phải là quan trọng, nhưng nếu có thì tốt hơn. Các dây dẫn cũng phải càng ngắn càng tốt. 

Đấu song song các dây nối đất (PEC)

 • Mục đích của một dây dẫn nối đất song song là giảm dòng nhiều dạng đồng pha chạy trong các dây dẫn, cũng nhằm dẫn tín hiệu nhiều dạng so lệch (tổng trở ở dạng đồng pha và diện tích bề mặt của vòng nối đất cũng được giảm).
 • Dây dẫn nối đất song song phải được thiết kế chịu được dòng điện có trị số cao khi nó được dùng để bảo vệ chống sét hoặc để khép mạch vòng sự cố. Khi vỏ bọc cáp được sử dụng như một dây nối đất song song, nó không thể chịu được dòng cao như vậy, giải pháp là kéo cáp dọc theo các phần cấu trúc kim loại hoặc đường dẫn cáp, mà sau đó chúng sẽ hoạt động như các dây dẫn nối đất song song khác cho toàn bộ dây cáp.
 • Một khả năng khác là kéo cáp có vỏ bọc gần với dây dẫn nối đất song song lớn, vỏ bọc cáp và dây nối đất song song phải được nối với nhau ở mỗi đầu cuối và nối đến đầu nối đất tại chỗ của thiết bị hoặc máy móc.
 • Đối với các khoảng cách rất xa, tại những cách khoảng khác nhau giữa các thiết bị, người ta khuyến cáo rằng nên có thêm những liên kết phụ giữa các dây dẫn nối đất song song. Các mối nối bổ sung này tạo ra đường khép mạch ngắn hơn cho các dòng nhiễu chạy vào các dây dẫn nối đất song song. Đối với các khay cáp hình chữ U, kết nối bổ sung của phần màn chắn và các ống nên thực hiện bên ngoài để duy trì sự tách biệt với phần bên trong (hiệu ứng “màn chắn”). 

Dây nối đẳng thế

 • Dây nối đẳng thế có thể là dài kim loại, các dây dẫn tròn hay vặn xoắn. Đối với các hệ thống tần số cao, dải kim loại và dây vặn xoắn phẳng được ưa chuộng hơn (hiệu ứng bề mặt) vì dây dẫn tròn có tổng trở cao hơn so với dây phẳng cùng tiết điên cắt ngang. Nếu có thể, tỷ lệ chiều dài trên chiều rộng không nên vượt quá 5.

Cách ly cáp

 • Việc cách ly về mặt vật lý của cáp dẫn dòng cao và dẫn dòng thấp là rất quan trọng đối với tương hợp điện từ, đặc biệt nếu cáp dòng thấp không có vỏ bảo vệ hoặc phần vỏ bảo vệ không kết nối với vỏ dẫn điện (ECP). Độ nhạy của các thiết bị điện tử phần lớn được xác định bằng hệ thống cáp đi kèm.
 • Nếu không cách ly (các loại cáp khác nhau đi trong các đường cáp riêng biệt, tạo khoảng cách tối thiểu giữa các các dòng cao và dòng thấp, các loại đường dẫn cáp,…), móc vòng kiểu điện từ sẽ đạt mức tối đa. Trong điều kiện này, thiết bị điện tử sẽ nhạy cảm với các nhiễu tương hợp điện từ chạy trong các dây cáp bị ảnh hưởng.
 • Hệ thống thanh dẫn dạng kênh dẫn như Canalis hoặc các ống thanh dẫn được khuyên dùng ứng với công suất định mức lớn. Mức độ của bức xạ từ trường khi dùng các loại hệ thống kênh dẫn thấp hơn từ 10 đến 20 lần so với dùng các tiêu chuẩn hay dây dẫn. Cần xem xét đến các khuyến cáo trong “Kéo cáp” và “Khuyến nghị về đi dây”. 

Các sàn giả

 • Bao gồm các sàn dạng lưới tạo đẳng thế cho khu vực và nhờ đó phân chia và làm giảm nhiễu do dòng điện tần số thấp (LF).
 • Hiệu ứng màn che của một sàn giả bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tính đẳng thế của nó. Nếu tiếp xúc giữa các tấm sàn kém (ví dụ như miếng đệm cao su chống tĩnh điện), hoặc nếu tiếp xúc giữa các giá đỡ bị lỗi (do ô nhiễm, ăn mòn, nấm móc, ..v…. hoặc nếu không có giá đỡ), cần phải thêm vào một lưới đẳng thế. Trường hợp này, nó đủ để đảm bảo có các liên kết điện hiệu quả giữa các cột đỡ bằng kim loại. Các kẹp nhỏ có lò xo có sẵn trên thị trường thường được dùng để kết nối các cột kim loại vào lưới đẳng thế. Lý tưởng nhất là mỗi cột đều được kết nối, nhưng thường thì chỉ cần kết nối mỗi cột ở các hướng khác nhau là đủ. Một lưới kích thước cỡ 1,5 đến 2 mét là phù hợp trong nhiều trường hợp. Tiết diện dây đồng được khuyến cáo là 10mm2 trở lên. Thường người ta sử dụng một dải phẳng. Để giảm thiểu các tác động của hiện tượng ăn mòn, khuyến cáo nên sử dụng loại bằng đồng mạ thiếc (xem hình).

thi công sàn giả

 • Tấm sàn dạng lắp ghép hoạt động giống sàn loại thông thường khi chúng có cấu trúc thép dạng ô lưới. Cần phải bảo dưỡng thường xuyên cho các tấm sàn phẳng, thường là khoảng năm năm 1 lần (tùy thuộc vào loại tấm sàn và môi trường, bao gồm cả độ ẩm, bụi và ăn mòn). Các đệm cao su hoặc nhựa chống tĩnh điện cũng phải được bảo trì, tương tự như các bề mặt chịu lực của các tấm sàn (làm sạch với sản phẩm làm sạch phù hợp).

Đi cáp

 • Việc lựa chọn vật liệu và hình dạng của nó phụ thuộc vào các tiêu chuẩn sau: 
  • Sự khắc nghiệt của môi trường EM dọc theo tuyến cáp (gần nguồn truyền dẫn hay bức xạ nhiễu điện từ).
  • Mức độ cho phép bức xạ và truyền dẫn 
  • Loại cáp (có vỏ bọc, vặn xoắn, cáp quang)
  • Khả năng chịu đựng nhiễu điện từ của các thiết bị kết nối với hệ thống dây dẫn
  • Các ràng buộc môi trường khác (hóa chất, cơ khí, khí hậu, hỏa hoạn,…) 
  • Kế hoạch mở rộng trong tương lai của hệ thống dây dẫn
 • Đường dẫn cáp phi kim loại phù hợp trong các trường hợp sau đây:
  • Môi trường điện từ ở mức thấp, dạng liên tục 
  • Một hệ thống dây điện với mức độ phát xạ thấp
  • Các tình huống nên tránh dùng máng cáp bằng kim loại (môi trường hóa học) 
  • Các hệ thống sử dụng sợi quang học
 • Đối với máng cáp kim loại, hình dạng (hình phẳng, hình chữ U, ống,…) quyết định tổng trở đặc trưng hơn là tiết diện cắt ngang của chúng. Dạng kín thì tốt hơn so với dạng mở vì chúng làm giảm móc vòng kiểu đồng pha. Máng cáp thường có rãnh để cột các dây cáp, các rãnh này càng nhỏ càng tốt. Dạng gây ra ít vấn đề nhất là là loại rãnh được cắt song song và cách khoảng so với dây cáp. Không khuyến khích dạng rãnh cắt vuông góc với cáp (xem hình).

đặc tính

 • Trong những trường hợp nhất định, một máng cáp có tính tương hợp điện từ kém có thể thích hợp nếu môi trường điện từ thấp, nếu cáp có vỏ bọc chắn hoặc sợi quang được dùng, hoặc các máng cáp riêng biệt được sử dụng cho các loại dây cáp khác nhau (điện, xử lý dữ liệu,…)
 • Dự trữ không gian bên trong máng cáp cho một số lượng cáp xác định sẽ tăng thêm là một ý tưởng tốt. Độ cao của các dây cáp phải thấp hơn so với các phần của máng cáp như hình dưới đây. Các vỏ bọc cũng cải thiện đặc tính tương hợp điện từ của máng cáp.
 • Trong máng cáp hình chữ U, từ trường giảm phía trong của hai góc. Điều đó giải | thích tại sao máng cáp sâu được ưa chuộng hơn (xem hình).

lắp đặt

 • Các loại cáp khác nhau (cấp điện và cáp nối công suất thấp) không nên lắp đặt cùng một bó hoặc trong cùng một máng cáp Máng cáp không bao giờ được lấp đầy hơn một nửa sức chứa của nó.
 • Nên tách riêng các nhóm gây ảnh hưởng điện từ với các nhóm khác, hoặc sử dụng vỏ bọc chắn hoặc bằng cách lắp đặt các loại cáp trong máng cáp khác nhau. Chất lượng của vỏ bọc chắn xác định khoảng cách giữa các nhóm. Nếu không có vỏ bọc chắn, khoảng cách phải được duy trì thích hợp (xem hình)

khuyến nghị

 • Khoảng cách giữa dây cáp điện và cáp điều khiển phải bằng It nhất 5 lần bán kính của cáp điện công suất lớn.
 • Các thành phần kim loại trong tòa nhà có thể được dùng cho mục đích tương hợp điện từ Dầm thép (dạng L, H, U hoặc hình chữ T) thường hình thành một cơ cấu tiếp đất không bị gián đoạn với số lượng rất lớn những phần nối ngang dọc và các bề mặt có rất nhiều nối đất trung gian. Nếu có thể, cáp nên được chạy dọc như dầm. Đặt bên trong góc thì tốt hơn so đặt trên các bề mặt bên ngoài (xem hình).

khuyến nghị cách lắp đặt trên dầm thép

 • Cả hai đầu của máng cáp kim loại phải luôn được kết nối với điện cực nối đất tại chỗ. Đối với máng cáp rất dài, cần thêm các kết nối phụ đến hệ thống nối đất. Nếu có thể, khoảng cách giữa những kết nối này thường là không đều (đối với hệ thống dây đối xứng) để tránh sự cộng hưởng ở các tần số giống nhau. Tất cả các kết nối với hệ thống nối đất nên ngắn.
 • Có sẵn cả 2 loại máng cáp bằng kim loại và phi kim loại. Các giải pháp kim loại có các đặc tính tương hợp điện từ tốt hơn. Một máng cáp (khay cáp, ống dẫn, giả đỡ cáp, vv..) phải có cấu trúc kim loại đồng nhất, liên tục từ đầu đến cuối. Một máng cáp bằng nhôm có điện trở DC thấp hơn máng cáp mép có cùng kích thước, nhưng tổng trở truyền (Zt) của thép giảm xuống ở tần số thấp hơn, đặc biệt vì thép có độ từ thẩm tương đối u cao. Cần phải cẩn trọng khi dùng các loại kim loại khác nhau, bởi vì không được phép có các liên kết điện trực tiếp trong một vài trường hợp nhất định để tránh bị ăn mòn. Trên quan điểm của tương hợp điện từ đó có thể là một điều bất lợi. Khi thiết bị được nối với hệ thống cáp không có vỏ bọc chắn thì không bị ảnh hưởng bởi nhiều tần số thấp, tính chất tương hợp điện từ của máng cáp phi kim loại có thể được cải thiện, bằng cách thêm một dây dẫn nối đất song song (PEC) bên trong máng cáp này. Cả hai đầu dây phải được nối với hệ thống nối đất tại chỗ. Kết nối nên được thực hiện đến phần kim toại có tổng trở thấp (ví dụ panel kim loại lớn của vỏ thiết bị). Dây PEC nên được thiết kế chịu được dòng sự cố lớn và các dòng dạng nhiễu đồng pha.

Thực hiện

 • Khi một máng cáp bằng kim loại được tạo thành từ một số phân đoạn ngắn, cần chú ý đảm bảo tính liên tục bằng việc nối đẳng thế đúng các phần với nhau. Các phần nên được hàn dọc theo tất cả các cạnh. Được phép thực hiện việc gắn chặt Cố định, kết nối bắt vít hoặc kẹp, miễn là các bề mặt tiếp xúc dẫn dòng điện (không sơn hoặc phủ lớp cách điện) và được bảo vệ chống ăn mòn. Lực siết phải được giám sát để đảm bảo đủ áp lực cho tiếp xúc điện giữa hai phần.
 • Khi chọn một dạng đặc biệt cho máng cáp, nên dùng nó cho toàn bộ chiều dài. Tất cả các mối nối phải có tổng trở thấp. Một dây nối đơn giữa hai phần của máng cáp tạo ra tổng trở tại chỗ cao sẽ làm mất hết các đặc tính tương hợp điện từ của nó. Ở vài MHz, một dây nối dài 10 cm giữa hai phần của máng cáp sẽ làm giảm hệ số suy giảm hơn một bội số của mười (xem hình).

lắp đặt máng cáp kim loại

 • Mỗi lần thực hiện việc mở rộng hay sửa chữa, việc đảm bảo chúng được thực hiện theo các quy tắc tương hợp điện từ là rất quan trọng (ví dụ như không bao giờ thay thế một máng cáp kim loại bằng một máng cáp nhựa I).
 • Vỏ bọc cho máng cáp kim loại phải đáp ứng các yêu cầu tương tự như được áp dụng cho chính máng cáp, Một vỏ bọc cần phải có một rất nhiều mối nối dọc theo toàn bộ chiều dài. Nếu điều đó là không thể, phải kết nối máng cáp ít nhất là ở hai đầu cuối bằng cách sử dụng các dây nối ngắn (ví dụ như dây vặn xoắn hoặc kết nối dạng lưới).
 • Khi máng cáp bị gián đoạn vì đi qua một bức tường (ví dụ như tường chắn lừa), phải sử dụng các kết nối trở kháng thấp giữa hai phần (xem hình).

khuyến nghị cách lắp đường cáp kim loại xuyên qua tường

Lắp đặt cáp có vỏ bọc chắn

 • Khi quyết định sử dụng cáp có bọc chắn, cần xác định cách vỏ bọc chắn sẽ được nối đẳng thế như thế nào (kiểu nối đất, dây nối, cáp đầu vào,…), nếu không sẽ làm giảm đáng kể lợi ích của việc dùng loại cáp này. Để có hiệu quả, lớp bọc chắn cần phải được nối đất theo gốc 360°. Hình dưới đây cho thấy các cách khác nhau của việc nối đất vỏ bọc chắn của cáp.

Thi công cáp có vỏ bọc

 • Đối với máy tính và các liên kết kỹ thuật số, vỏ bọc chắn nên được kết nối ở mỗi đầu của cáp.
 • Việc nối các vỏ bọc chắn rất quan trọng đối với tương hợp điện từ và các điểm sau đây cần được lưu ý.
 • Nếu dùng cáp có vỏ bọc chắn nối các thiết bị cùng nằm trong khu vực có lưới đẳng thế, vỏ bọc chắn phải được kết nối với vỏ dẫn điện (ECP) ở cả hai đầu của cáp. Nếu các thiết bị không nằm trong cùng một khu vực có lưới đẳng thế, có một số khả năng sau: 
  • Chỉ nối 1 đầu cáp với ECPs thì rất nguy hiểm. Nếu xảy ra sự cố hỏng cách điện, điện áp trong vỏ bọc chắn cáp có thể gây tử vong cho người vận hành hoặc phá hủy các thiết bị. Ngoài ra, ở tần số cao, lớp vỏ bọc chắn cáp này hoàn toàn không có hiệu quả. 
  • Kết nối cả hai đầu cáp với ECPs cũng có thể nguy hiểm nếu xảy ra sự cố hỏng cách điện, Một dòng điện lớn chạy trong vỏ bọc chắn và có thể gây hư hỏng nó. Để hạn chế vấn đề này, một dây nối đất song song (PEC) phải được kéo cạnh dây cáp có vỏ bọc chắn. Kích thước của PEC phụ thuộc vào dòng ngắn mạch ở phần đã cho của mạng điện.
 • Rõ ràng là nếu công trình có một mạng nối đất kiểu mắt lưới tốt, vấn đề này sẽ không phát sinh.

Mạng truyền thông

 • Mạng lưới truyền thông bao gồm thiết bị liên kết nhau và có khoảng cách lớn, lắp đặt trong các phòng với hệ thống phân phối có thể có nhiều loại hệ thống nối đất khác nhau. Ngoài ra, nếu các điểm khác nhau không được nối đẳng thế, dòng quá độ lớn và những chênh lệch chủ yếu về điện thế có thể xảy ra giữa các thiết bị khác nhau được nối vào mạng. Như đã nói trên, đây là trường hợp khi có sự cố hỏng cách điện và sét đánh. Điện áp cách điện của điện môi (giữa dây dẫn mang điện và phần vỏ dẫn điện) của các mạch giao tiếp được lắp đặt trong các máy tính cá nhân (PC) hoặc PLC thường không vượt quá 500 V. Trong điều kiện tốt nhất, khả năng chịu đựng có thể đạt 1,5 kV.
 • Với lắp đặt dạng ô lưới theo hệ thống TN-S và mạng thông tin tương đối nhỏ, mức cách điện này chấp nhận được. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, người ta khuyến cáo nên thực hiện bảo vệ chống sét đánh (chế độ đồng pha và chế độ so lệch).
 • Loại cáp dùng trong thông tin liên lạc là một thông số quan trọng. Nó phải phù hợp với kiểu truyền tín hiệu. Để tạo một liên kết truyền thông đáng tin cậy, cần kể đến các thông số sau đây:
  • Trở kháng đặc trưng 
  • Kiểu dây xoắn đôi hay cách đi dây khác 
  • Điện trở và điện dung trên mỗi đơn vị chiều dài 
  • Độ suy giảm tín hiệu trên một đơn vị chiều dài 
  • Các loại vỏ bọc chắn được sử dụng
 • Ngoài ra, điều quan trọng là phải sử dụng các liên kết truyền dẫn đối xứng (so lệch), bởi vì theo quan điểm tương hợp điện từ, chúng có đặc tính chống nhiễu cao hơn. Tuy nhiên, trong các môi trường với điều kiện điện từ khắc nghiệt, hoặc với các mạng truyền thông lớn, giữa các lắp đặt không đẳng thế hoặc chỉ đẳng thế rất ít, trong kết nối với hệ thống IT, TT hoặc TN-C, đề nghị nhất thiết phải kết nối bằng cáp quang.
 • Vì lý do an toàn, các cáp quang không được có các bộ phận kim loại (có nguy cơ bị điện giật nếu các sợi cáp liên kết hai khu vực có điện thế khác nhau).

Lắp đặt chống sét van

 • Kết nối Các dây nối phải càng ngắn càng tốt. Thực tế, một trong những đặc trưng thiết yếu của bảo vệ thiết bị là mức điện áp tối đa ở các đầu cực mà thiết bị có thể chịu được. Nên chọn một chống sét van với mức bảo vệ thích hợp cho các thiết bị được bảo vệ (xem hình). Tổng chiều dài các kết nối là L = L1 + L2 + L3. Nó tạo một trở kháng khoảng 1 uH/ m ứng với dòng điện tần số cao.

KẾT NỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ

 • Áp dụng quy tắc ΔU = L (di/dt)
 • Với sóng 8/20 ps và dòng 8 kA tạo nên điện thế 1.000 V trên mỗi mét cáp (giá trị đỉnh).
 • ΔU = 1.10-6 x (8,103 / 8,10-6) = 1000V
 • Tính được U thiết bị = Up + U1 + U2
 • Nếu L1 + L2 + L3 = 50 cm, kết quả sẽ là một xung điện áp 500V với dòng 8kA.

Qui tắc đi dây

 • Qui tắc 1.
  • Qui tắc đầu tiên là cần đảm bảo khoảng cách không quá 50 cm khi nối chống sét van với CB đóng ngắt mạch của nó. Các kết nối với chống sét van được biểu diễn trong hình.

spd

 • Qui tắc 2.
  • Lộ ra các dây dẫn được bảo vệ phải được kết nối ngay tại các cực của chống sét van và CB ngắt mạch.

kết nối

 • Qui tắc 3
  • Các dây pha, trung tính và dây PE lộ vào phải được ghép nối chặt chẽ để giảm diện tích mạch vòng (xem hình).

ví dụ

 • Qui tắc 4
  • Các dây vào của chống sét van phải được để cách xa các dây lộ ra để tránh pha trộn các loại cáp gây nhiễu với các loại cáp được bảo vệ (xem hình trên qui tắc 3).
 • Qui tắc 5
  • Cáp phải được đặt phẳng so với khung kim loại của hộp để giảm thiểu các mạch vòng qua khung và vì vậy được lợi nhờ hiệu ứng màn che chống nhiễu. Nếu hộp được làm bằng nhựa và các tải đặc biệt nhạy cảm, cần thay thế bằng một hộp kim loại.
  • Trong mọi trường hợp, bạn phải kiểm tra xem khung kim loại của các hộp hoặc tủ đã được nối đất bằng các đoạn dây rất ngắn chưa. Cuối cùng, nếu cáp có màn chắn được sử dụng, các đoạn cáp kéo dư không có mục đích sử dụng (“đuôi heo”) và phải được cắt bỏ vì chúng làm giảm hiệu ứng màn che.

Tủ cáp

 • Mỗi tủ phải được lắp một thanh nối đất hoặc một tấm kim loại nối đất chuẩn. Tất cả các dây cáp có vỏ bọc chắn và mạch bảo vệ bên ngoài phải được nối đến điểm này. Bất cứ tấm kim loại của tủ cáp hoặc thanh ray DIN nào cũng có thể được dùng như là đất chuẩn.
 • Tủ nhựa không được khuyến khích dùng. Trường hợp này, các thanh ray DIN phải được dùng làm đất chuẩn

Các tiêu chuẩn

 • Nhất thiết cần xác định các tiêu chuẩn và các khuyến cáo phải thực hiện khi lắp đặt.
 • Dưới đây là một số tài liệu có thể được sử dụng: 
  • EN 50174-1 Công nghệ thông tin – lắp đặt cáp.
   • Phần 1: Đặc tính kỹ thuật và đảm bảo chất lượng
  • EN 50174-2 Công nghệ thông tin – lắp đặt cáp.
   • Phần 2: Kế hoạch lắp đặt và thực hành trong các toà nhà.

Trích: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC – Bản chính sửa 2019

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !