• FM _ Frequency Modulation Biến điệu tần số.
 • FM _ Frequency Modulation Biến điệu tần số.
 • AC _ Alterating Current Dòng điện xoay chiều.
 • DC _ Direct Current Dòng điện một chiều.
 • FCO _ Fuse Cut Out Cầu chì tự rơi.
 • LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out Cầu chì tự rơi có cắt tải.
 • CB _ Circuit Breaker Máy cắt.
 • ACB _ Air Circuit Breaker Máy cắt bằng không khí.
 • MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker Máy cắt khối có dòng cắt > 100A.
 • MCB _ Miniature Circuit Breaker Bộ ngắt mạch loại nhỏ.
 • VCB _ Vacuum Circuit Breaker Máy cắt chân không.
 • RCD _ Residual Current Device Thiết bị chống dòng điện dư.
 • DF _ Distortion Factor Hệ số méo dạng.
 • THD _ Total Harmonic Distortion Độ méo dạng tổng do sóng hài.
 • Reference input _ Tín hiệu vào.
 • Controlled output _ Tín hiệu ra.
 • Air distribution system Hệ thống điều phối khí.
 • Ammeter _ Ampe kế. 
 • Busbar _Thanh dẫn. 
 • Cast-Resin dry transformer _Máy biến áp khô.
 • Circuit Breaker _ Aptomat hoặc máy cắt.
 • Compact fluorescent lamp _ Đèn huỳnh quang. 
 • Contactor _ Công tắc tơ.
 • Current carrying capacity _ Khả năng mang tải.  
 • Dielectric insulation _ Điện môi cách điện.
 • Distribution Board _ Tủ/bảng phân phối điện. 
 • Downstream circuit breaker _ Bộ ngắt điện cuối nguồn. 
 • Earth conductor _ Dây nối đất. 
 • Earthing system _ Hệ thống nối đất. 
 • Equipotential bonding _ Liên kết đẳng thế. 
 • Fire retardant _ Chất cản cháy.
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !