Mục tiêu cơ bản của việc qui hoạch và thiết kế lưới truyền tải điện áp siêu cao là truyền điện năng với chi phí thấp nhất và thỏa mãn về độ ổn định. Các điểm chính cần xem xét khi thiết kế như sau:

 • Chọn điện áp với lượng công suất truyền và chiều dài cho trước
 • Chọn phương án tiếp đất với đường dây siêu cao áp, đường dây phải được nối đất thường xuyên và trực tiếp tại tất cả các trạm. Điều này cho phép sử dụng thiết bị thu sét cho điện áp thấp hơn.
 • Chọn dây dẫn: dây dẫn được chọn sao cho tối ưu khả năng truyền công suất công của đường dây theo điều kiện tổn hao. Cần giảm thiểu ảnh hưởng của đường dây cao áp vào môi trường. Sử dụng dây dẫn chùm (dây dẫn nhiều sợi) để có thể điều chỉ gradient bề mặt dây dẫn làm tăng khả năng truyền công suất thực tế của đường dây. Phương án này dùng cho đường dây lớn hơn bằng 400KV. Lựa chọn cỡ dây bao gồm việc lựa chọn số sợ dây, đường kính mỗi sợ, bố trí các sợi phụ và bố trí giữa các pha
 • Tính tổn hao vầng quang trong điều kiện thời tiết tốt và xấu nhất
 • Chọn dây dẫn thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu, sóng radio
 • Chọn số lượng và loại sứ
 • Nhiễm bẩn của sứ, yêu cầu của sứ là có thể chịu được điện áp truyền tải liên tục
 • Vấn đề này được đánh giá là quan trọng ở điện áp cao. Nhiễm điện của sứ là một yếu tố quan trọng việc lựa chọn loại sứ, đặc biệt ở siêu cao áp, ngay cả trong những khu vực ô nhiễm nhẹ.
 • Điều chỉnh điện áp đường dây
 • Tổn hao do các hệ số tải khác nhau của hệ thống
 • Xét ổn định: dây dẫn chùm (phân pha) và tụ nối tiếp trong hệ thống và trở kháng thấp ở các máy phát và máy biến áp được sử dụng để cải thiện điều kiện ổn định.
 • Phối hợp cách điện: độ cách điện thường giảm đi với sự tăng trưởng của hệ thống do điện áp nội bộ giảm
 • Độ tin cây: hệ số tin cậy được đánh giá một cách kinh tế và được xét trong các so sánh kinh tế. Chi phí của việc cắt điện được đánh giá từ quan điểm toàn nền kinh tế quốc giâ.
 • Loại trụ dây treo
 • Hiệu ứng trường tĩnh điện: cường độ điện trường khoảng 10kV/m có thể tồn tại gần đường dây siêu cao áp. Cường độ điện trường trại mặt đất có thể được kiểm soát bằng cách điều chỉnh độ cao của dây dẫn

Xem thêm: Khóa học thiết kế điện nước

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !