Dây chống sét được lựa chọn chủ yếu là đáp ứng được điều kiện ổn định nhiệt khi ngắn mạch một pha. Dòng điện ngắn mạch cho phép trên dây chống sét được tính bằng công thức sau:

 

Trong đó:

  • I: dòng điện ngắn mạch cho phép             (A)       
  • t: thời gian tồn tại ngắn mạch            (giây)       
  • S: tiết diện dây chống sét             (mm2)       
  • K: hằng số phụ thuộc vật liệu chế tạo dây chống sét:
    • đối với dây nhôm lõi thép  k = 93
    • đối với dây thép mạ kẽm k = 56
    • đối với dây thép phủ nhôm k = 91 117

Thường dùng cho dây chống sét có kết hợp cáp quang.

Khả năng chịu ổn định nhiệt khi ngắn mạch một pha của dây chống sét được so sánh bằng đại lượng đặc trưng [ks].

Ví dụ dòng điện ngắn mạch cho phép trên dây chống sét tính được là I = 10kA, thời gian tồn tại ngắn mạch t = 0,5s, khả năng chịu ổn định nhiệt của dây chống sét sẽ là:

Trong thực hành có thể dùng các biểu đồ dùng để tính toán dòng điện tức thời cho phép và so sánh với dòng điện ngắn mạch  một pha của hệ thống điện tại vị trí cần kiểm tra, điều kiện ổn định nhiệt sẽ đảm bảo khi: 

Dòng điện tức thời cho phép của dây lõi thép

Dòng điện tức thời cho phép của dây lõi thép

Dòng điện tức thời cho phép của dây nhôm lõi thép và dây thép phủ nhôm

Theo TCN18.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !