Phân tích phụ tải:

Phụ tải điện là số liệu ban đầu để giải quyết những vấn đề tổng hợp kinh tế kỹ thuật phức tạp khi thiết kế mạng điện. Xác định phụ tải điện là giai đoạn đầu tiên khi thiết kế hệ thống nhằm mục đích vạch ra sơ đồ, lựa chọn và kiểm tra các phần tử của mạng điện như: máy phát, đường dây, máy biến áp và các chi tiêu kinh tế kỹ thuật.

Phụ tải phân thành 3 loại:

 • Loại một: Bao gồm các phụ tải quan trọng. VIệc ngưng cung cấp điện cho các phụ tải loại này có thể nguy hiểm cho tính mạng con người, thiệt hại đến sản xuất, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.
 • Loại hai: Bao gồm những phụ tải tuy quan trọng nhưng việc mất điện chỉ gây giảm sút về số lượng sản phẩm.
 • Loại ba: Bao gồm các phụ tải không quan trọng, việc mất điện không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tùy theo yêu cầu sử dụng mà ta có các loại đồ thị phụ tải khác nhau: đồ thị phụ tải tác dụng P(t) , đồ thị công suất phản kháng Q(t) , đồ thị điện năng tiêu thụ A(t) , Nếu phân theo thời gian để khảo sát thì ta có đồ thị phụ tải hằng ngày, hàng tháng, hàng năm.

Các đại lượng và hệ số tính toán thường gặp:

Công suất định mức:

Công suất định mức của thiết bị thường được nhà chế tạo ghi sẵn trong lý lịch hoặc trên thẻ máy. Đối với động cơ. công suất định mức ghi trên thẻ máy chính là công suất cơ ghi trên trục của động cơ. Mối liên hệ giữ công suất định mức và công suất đầu ra của động cơ được liên hệ với nhau qua biểu thức:

Pđm = Pđặt x ηđc

Trong đó:

 • Pđặt : Là công suất đặt của động cơ
 • ηđc : Là hiệu suất của động cơ

Phụ tải trung bình Ptb

Phụ tải trung bình là một đặc trưng của phụ tải trong một khoảng thời gian nào đó. Tổng của phụ tải trung bình của các thiết bị sẽ được đánh giá giới hạn của phụ tải tính toán. Công thức dùng để tính phụ tải trung bình là:

Ptb = W ⁄ t

Trong đó:

 • W là điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian khảo sát
 • t là thời gian khảo sát

Đối với một nhóm thiết bị, phụ tải trung bình của nhóm thiết bị tính theo công thức sau: 

Ptb = n∑i=1 Pi

Từ các giá trị của phụ tải trung bình ta có thể xác định được phụ tải tính toán tính tổn thất điện năng. Phụ tải trung bình được xác định ứng với một ca làm việc một tháng hoặc một năm.

Phụ tải cực đại Pmax

Phụ tải cực đại chia ra làm 2 nhóm:

 • Phụ tải cực đại Pmax : Là phụ tải trung bình lớn nhất tính trong khoảng thời gian tương đối ngắn, thời gian được tính khoảng 5-10 đến 20 phút tương ứng với một ca làm việc có phụ tải lớn nhất trong ngày. Phụ tải cực đại đôi khi cũng được dùng như phụ tải tính toán.
  Phụ tải cực đại dùng để tính tổn thất công suất lớn nhất, để chọn thiết bị điện, chọn dây dẫn.
 • Phụ tải đinh nhọn P : Là phụ tải cực đại xuất hiện từ 1-2s. Phụ tải đinh nhọn được dùng để kiểm tra điều kiện tự khởi động của động cơ, dùng để kiểm tra cầu chì. Phụ tải đỉnh nhọn thường xảy ra khi động cơ khởi động.

Phụ tải tính toán Ptt

Là thành phần chủ yếu để chọn thiết bị trong cung cấp điện.

Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết không đổi và được xem như là tương đương với phụ tải thực tế. Khi chọn phụ tải tính toán phải đảm bảo an toàn.

Sự phát nhiệt của các thiết bị thường dao động trong khoảng 30 phút vì vậy thường lấy trị số trung bình của phụ tải lớn nhất trong khoảng thời gian 30 phút để làm phụ tải tính toán (còn gọi là phụ tải nửa giờ)

Hệ số sử dụng Ksd

Hệ số Ksd là tỉ số giữa nhu cầu sử dụng công suất cực đại trên công suất định mức của hệ thống.

ksd = PmaxHT / PđmHT

Công suất định mức của hệ thống có thể được chọn theo trị số nhỏ nhất trong các công suất tính theo điều kiện phát nóng và điều kiện sụt áp.

Hệ số phụ tải Kpt

Hệ số phụ tải là tỉ số giữa công suất tải trung bình trên công suất tải cực đại trong khoảng thời gian khảo sát

Vì vậy: Kpt = Ptb / Pmax

Kpt = A / ( Pmax x T )

T có thể là ngày, tuần, tháng năm.

Hệ số cực đại Kmax

Là tỉ số giữa phụ tải tính toán và phụ tải trung bình trong khoảng thời gian xét. Hệ số cực đại tính với một ca làm việc có phụ tải lớn nhất. Hệ số cực đại phụ thuộc vào số thiết bị hiệu quả và hệ số sử dụng K . Số thiết bị hiệu quả được định nghĩa là số thiết bị có cùng chế độ

Kmax = Ptt / Ptb

Hệ số nhu cầu Knc

Hệ số nhu cầu là tỉ số giữa công suất tiêu thụ tải cực đại trên tổng công suất định mức nối với hệ thống. Hệ số nhu cầu tiêu thụ của tải có thể tính từng phần của hệ thống như trong phụ tải công nghiệp và thương mại. Knc < 1

Knc = kmax x ksd

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !