Máy cắt điện là một thiết bị dùng trong mạng điện áp cao để đóng, cắt dòng điện phụ tải và cắt dòng điện ngắn mạch. Đó là loại thiết bị đóng cắt làm việc tin cậy, song giá thành cao nên máy cắt thường chỉ được dùng ở những nơi quan trọng.

Theo phương pháp dập hồ quang, có thể phân máy cắt điện thành nhiều loại:

 • Máy cắt điện nhiều dầu
 • Máy cắt điện ít dầu
 • Máy cắt không khí

Theo tốc độ cắt, có thể phân ra|: máy cắt tốc độ nhanh, vừa, chậm. Theo hoàn cảnh làm việc có thể phân ra loại máy cắt trong nhà và máy cắt đặt ngoài trời.

Để điều khiển máy cắt, người ta dùng các bộ truyền động điều khiển bằng tay hoặc bằng điện.

Máy cắt điện được chọn theo điện áp định mức, dòng điện định mức, loại máy cắt, kiểm tra ổn định động, ổn định nhiệt và khả năng cắt trong tình trạng ngắn mạch.

Các điều kiện chọn và kiểm tra máy cắt được ghi trong bảng sau: 

các điều kiện chọn và kiểm tra máy cắt

Các điều kiện chọn và kiểm tra máy cắt

Chú thích:

 1. Dòng điện ổn định nhiệt của máy cắt Iôđm trong lý lịch máy thường cho ứng với thời gian: 1; 5 và 10 giây
 2. Công suất ngắn mạch tại thời điểm cắt: SN(tN). THời gian cắt được tính từ lúc bắt đầu ngắn mạch đến lúc máy cắt mở đầu tiếp xúc dập tắt hồ quang. Nó bằng tổng thời gian tác động riêng của bản thân máy cắt và thời gian tác động của bảo vệ rơle
  Do vậy, ta có thể xem thời gian cắt chính bằng tN
 3. Dòng điện định mức của máy cắt điện cho với điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh 0xp = +350C. Khi 0xp > 350C thì dòng điện định mức của máy cắt điện ghi trong lý lịch máy cần phải giảm xuống theo biểu thức sau:
  Iđm MCĐ = Iđm MCĐ √[(75- 0xp)/40] . |A|
  Khi 0xp < 350C thì dòng điện cho phép của máy cắt điện được tăng lên 0,005 Iđm MCĐ ứng với mỗi độ giảm của nhiệt độ, nhưng tổng giá trị không được vượt quá 1,2 Iđm MCĐ.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !