Trong thiết kế, cũng như bóc tách hệ thống cơ điện việc phải sử dụng bảng tính cũng như thông thạo phần mềm excell là kỹ năng không thể thiếu của kỹ sư.

Vậy làm thế nào để có được sơ đồ 1 sợi của tủ điện ,có được công  suất các tủ phòng, căn hộ – công suất tủ tầng – công suất tủ tổng – công suất máy biến áp một cách nhanh và hiệu quả.

Bảng tính excell là một tế mạnh trong vấn đề này.

Các bước làm như sau :

Bước 1: Lựa chọn giá trị của các hệ số K1,K2,K3,K4 Trong bảng tính

  • K1: Là hệ số kể đến phương pháp lắp đặt (Theo tiêu chuẩn IEC)
  • K2: Là hệ số kể đến số mạch cáp để gần nhau.(Theo tiêu chuẩn IEC)
  • K3: Là hệ số kể đến nhiệt độ môi trường lắp đặt.(Theo tiêu chuẩn IEC)
  • K4: Là hệ số kể đến độ ẩm của đất trong trường hợp cáp ngầm(Theo tiêu chuẩn IEC)

Bước 2: Nhập các giá trị hệ số K1, K2, K3, K4 Theo bảng giá trị chọn được

Bước 3: Nhập công suất của tải và số pha.

Bước 4:  kiểm tra kết quả tính.

Các bạn xem dưới hình vẽ:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TÍNH TOÁN THIẾT KÊ DÂY, CÁP, APTOMAT

Như vậy kết quả tính cho phép chúng ta lựa chọn các loại cáp khác nhau: Cáp Cu/pvc /pvc

Cáp Cu/xlpe/pvc ,cáp Cu/xlpe/dsta/pvc. Chúng ta có thể kiểm tra dựa vào tiêu chuẩn TCXDVN 9207-2012 Để biết được sự hợp lý của bảng tính.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !