HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY VÀ CÁP TRUNG THẾ

Trong quy phạm trang bị điện có chỉ ra rằng để lựa chọn tiết diện dây và cáp chúng ta có thể sử dụng  phươg pháp sau:

  1. Chọn theo mật độ dòng kinh tế: Cách này áp dụng khi cấp điện áp lớn hơn 1kv

Như vậy phần trung thế chúng ta sẽ chọn tiết diện theo cách tính này sẽ hợp lý :

S = Itt/Jkt (A/mm2)

Trong đó :

Itt : Là dòng điện tính toán phụ thuộc vào công suất tải, cấp điện áp, số pha Chủ yếu tính toán dựa vào công suất của trạm biến áp được chọn

Jkt là mật độ dòng kinh tế (A/mm2) tra trong bảng sau :

Mật độ dòng điện kinh tế

Vật dẫn điện Mật độ dòng điện kinh tế (A/mm2)
Số giờ sử dụng phụ tải cực đại trong năm (h)
Trên 1000 đến 3000 Trên 3000 đến 5000 Trên 5000
Thanh và dây trần:

+ Đồng

+ Nhôm

2,5

1,3

2,1

1,1

1,8

1,0

Cấp cách điện giấy, dây bọc cao su, hoặc PVC:

+ Ruột đồng

+ Ruột nhôm

3,0

1,6

2,5

1,4

2,0

1,2

Cáp cách điện cao su hoặc nhựa tổng hợp:

+ Ruột đồng

+ Ruột nhôm

3,5

1,9

3,1

1,7

2,7

1,6

 

Nhưng cũng cần phải lưu ý các trường hợp sau không áp dụng được :

  • Lưới điện xí nghiệp hoặc công trình công nghiệp đến 1kV có số giờ phụ tải cực đại đến 5000h.
  • Nhánh rẽ đến hộ tiêu thụ lẻ điện áp đến 1kV và lưới chiếu sáng đã chọn theo tổn thất điện áp cho phép.
  • Thanh cái mọi cấp điện áp.
  • Dây dẫn đến biến trở, điện trở khởi động.
  • Lưới điện tạm thời và lưới điện có thời gian sử dụng dưới 5 năm.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !