• Tài liệu hướng dẫn này không cố gắng phân tích các biểu giá điện cụ thể, do trên thế giới có rất nhiều hệ thống giả điện khác nhau. Một số loại giá rất phức tạp nhưng có cùng các yếu tố cơ bản và khuyến khích khách hàng quản lý tiêu thụ điện sao cho làm giảm chi phí phát, truyền tải và phân phối điện năng.
 • Có hai giải pháp chính để giảm chi phí cung cấp điện cho khách hàng là:
  • Giảm tổn thất khi phát, truyền tải và phân phối năng lượng điện. Về nguyên tắc, tổn thất sẽ nhỏ nhất khi các phần tử trong hệ thống vận hành với công suất là 1.
  • Giảm phụ tải đình và tăng tải vào những giờ thấp điểm, bằng cách đó có thể khai thác hoàn toàn khả năng phát các nhà máy điện và giảm dư thừa của nhà máy.

Giảm tổn thất

 • Mặc dù điều kiện lý tưởng được đề cập ở giải pháp thứ nhất là không thể có được, rất nhiều hệ thống giá điện dựa trên số nhu cầu kVA cũng như theo số kWh tiêu thụ. Khi cung cấp một kW thì lượng kVA bé nhất sẽ ứng với hệ số công suất bằng 1.
 • Khách hàng có thể giảm thiểu số tiền điện phải trả bằng các biện pháp cải thiện hệ số công suất của tải này. Công suất kVA sử dụng dùng để tính giá điện là giá trị trung bình lớn nhất của công suất biểu kiến trong mỗi chu kỳ thanh toán hóa đơn và được dựa theo số kVA trung bình trong thời gian cố định (thông thường chu kỳ là 10, 30, 60 phút) và lựa chọn giá trị lớn nhất trong các giá trị này. Nguyên tắc này sẽ được mô tả trong phần “Nguyên tắc đo công suất KVA lớn nhất”.

Giảm nhu cầu phụ tải định

 • Mục tiêu thứ hai là giảm nhu cầu phụ tải định, và tăng nhu cầu trong thời kỳ thấp tải sẽ giảm đáng kể giá điện năng:
  • Một số giờ trong ngày 24 giờ
  • Một vài chu kỳ trong năm
 • Ví dụ đơn giản nhất, một người tiêu dùng có bình tích trữ nước nóng (hoặc tích trữ nhiệt). Thiết bị đo có hai bộ đếm số, một bộ hoạt động ban ngày và bộ thứ hai (đóng ngắt theo thời gian) hoạt động vào ban đêm. Một công tắc tơ hoạt động nhờ thiết bị định giờ sẽ đóng mạch đun nước nóng ở thời điểm giá điện thấp, điện năng tiêu thụ được ghi lại. Máy đun nước nóng có thể được đóng và tắt bất cứ thời gian nào trong, khi cần thiết, nhưng khi ấy sẽ chịu giá điện bình thường. Các khách hàng công nghiệp lớn sẽ có 3 hoặc 4 mức giá trong chu kỳ 24 giờ và các chu kỳ khác nhau trong năm.
 • Trong hệ thống như vậy, tỉ số của giá thành trên kWh trong thời kỳ tái định của một năm và ở thời kỳ tải thấp nhất có thể là 10:1.

Công tơ

 • Đó là các công cụ chất lượng cao sử dụng các phụ tùng cơ điện cổ điển và là thiết bị cần thiết để thực hiện các loại hình đo lường. Gần đây, kỹ thuật đo điện tử và vi xử lý, cùng công nghệ điều khiển sóng từ một trung tâm điều khiển công cộng (để thay đổi thời kỳ cao điểm trong cả năm, vv) đang được phát triển và tạo thuận lợi đáng kể trong việc ứng dụng các nguyên tắc trên. Trong hầu hết các nước, một số giá, như đã trình bày ở trên, một phần dựa trên nhu cầu kVA, ngoài việc tiêu thụ kWh, trong giai đoạn thanh toán (thường là 3 tháng). Nhu cầu tối đa đăng ký sẽ bằng, là nhu cầu kVA trung bình lớn nhất ghi nhận trong khoảng thời gian thanh toán.

1

Nguyên lý đo lường nhu cầu kVA lớn nhất

 • Công tơ kVA tựơng tự như công tơ kWh nhưng quan hệ dòng và áp pha được thay đổi để có thể đo được kVAh. Ngoài ra, thay vì mặt đồng hồ cơ số mười, như công tơ kWh truyền thông, thiết bị này cần có con trỏ quay. Khi con trỏ quay nó sẽ đo kVAh và đẩy một chỉ thị đó ra trước.
 • Ở cuối mỗi 10 phút, con trỏ quay sẽ chuyển dịch quanh mặt đồng hồ (cần thiết kể sao cho không bao giờ có một vòng quay kết thúc trong 10 phút). Khi đó bộ chỉ thị quay sẽ lập lại vị trí 0 và lại bắt đầu 10 phút khác. Chỉ thị đỏ ở nguyên vị trí đã cố do bộ chỉ thị đo lường và tương ứng với số kVAh được tiêu thụ trong vòng 10 phút.
 • Thay vì mặt đồng hồ được đánh số theo kVAh ở vị trí đỏ, song nó có thể đánh. theo các đơn vị của số kVA trung bình, các con số sau đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.
 • Giả sử thời điểm mà chỉ thị đỏ hiện có tương ứng với 5kVAh, như vậy sự thay đổi kVA đã được thực hiện trong vòng 10 phút (1/6giờ).
 • Nếu bây giờ, 5 kVA chia cho số giờ thì sẽ ra số kVA trung bình.
 • Trong trường hợp này, số kVA trung bình cho chu kỳ là 5. [1/(1/6)] = 5 . 6 = 30 KVA
 • Mỗi điảm trên mặt đồng hồ cũng sẽ được ghi nhận tương tự, có nghĩa là lượng kVA trung bình sẽ lớn hơn số kVA ở điểm quan sát là 6 lần. Lý luận tương tự để đo kVA trung bình trong khoảng thời gian bất kỳ.
 • Tại cuối một đợt thanh toán, chỉ thị đó sẽ thích ứng với giá trị lớn nhất của tất cả giá trị trung bình đo được trong thời gian này. Chỉ thị đồ lại được trả về 0 ở đầu chu kỳ thanh toán sau Công tơ điện cơ mô lý ở trên sẽ nhanh chóng được thay bảng điện tử. Nguyên lý cơ bản cho đo lường điện tử cũng giống như đã mô tả ở trên.

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !