Sơ đồ hệ thống Camera điển hìnhCấu hình chi tiết

Chức năng các nút điều khiển, kết nối: Hình ảnh:

Mặt trước:
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !