Cách xác định điện trở thuần của một cuộn dây MBA 3 pha khi cuộn dây đấu Δ

Ta lần lượt đo điện trở thuần của các cuộn dây máy biến áp theo sơ đồ sau:

Điện trở thuần của 1 cuộn dây biến áp 3 pha

Khi đo điện trở một chiều của các cuộn dây máy biến áp 3 pha đấu Δ bằng cầu đo điện trở sẽ không xác định được trị số điện trở thuần của từng pha của cuộn dây vì lúc này số đo của cầu đo chỉ cho biết trị số tổng trở của các cuộn dây.

Thí dụ: Tổng trở của RAB nếu tính toán theo sơ đồ thay thế 1 sẽ là

Điện trở thuần của 1 cuộn dây biến áp 3 pha

Muốn tìm được trị số điện trở thuần của từng pha cuộn dây ta phải tính toán lại theo công thức dưới đây:

Điện trở thuần của 1 cuộn dây biến áp 3 pha


Bạn có muốn nhận bộ tài liệu: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC ?
Tải ngay: https://vnk.edu.vn/ebook-huong-dan-thiet-ke-lap-dat-dien-theo-iec/