Mạng hình tia

Mạng hình tia nối các hộ tiêu thụ. Đây là loại mạng có cấu hình đơn giản, nên được sử dụng rất rộng rãi tuy nhiên mạng hình tia có độ tin cậy cung cấp điện thấp.

Hình: Mạng hình tia

Hình: Mạng hình tia

Mạng vòng sơ cấp

Mạng vòng sơ cấp còn được gọi là mạng vòng mở hay đóng. Mạng này được khuyên dùng cho các mạng trải rất rộng, có dự kiến phát triển trong tương lai. Thường khuyến cáo hở mạng vòng.

Hình: Mạng vòng sơ cấp

Hình: Mạng vòng sơ cấp

Mạng lưới chọn lọc sơ cấp

Mạng chọn lọc sơ cấp còn được gọi là mạng cấp điện đối với hình tia. Mạng này được khuyến dùng cho các rất rộng với khả năng mở rộng bị hạn chế và yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện cao.

Hình: Mạng chọn lọc sơ cấp

Hình: Mạng chọn lọc sơ cấp

Mạng cấp điện đơn giản

Mạng này đơn giản có chi phí thấp, được khuyến dùng nhiều khi yêu cầu về độ liên tục cung cấp điện không cao hay hay qui mô vận hành và bảo dưỡng nhỏ. Mạng cấp điện đơn thường được sử dụng để cung cấp điện của các nhà máy xi măng.

Hình: Mạng lưới điện cấp đơn giản

Hình: Mạng lưới điện cấp đơn giản

Mạng lưới điện đôi

Mạng này được khuyến dùng khi yêu cầu về độ liên tục cung cấp điện cao hay khi đội vận hành và bảo dưỡng nhỏ. Đây là loại mạng thường được sử dụng trong công nghiệp thép và dầu khí.

Hình: Mạng cấp điện đôi

Hình: Mạng cấp điện đôi

Mạng lưới 

Mạng lưới kết nối dạng lưới các điểm của mạng và cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ từ nhiều hướng. Đây là loại mạng có độ tin cậy cung cấp điện cao, nhưng có dòng ngắt mạng lớn.

Hình: Sơ đồ mạng lưới

Hình: Sơ đồ mạng lưới

Mạng thanh góp kép

Mạng này được khuyến khi yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện rất cao hay khi có sự thay đổi lớn của tải.Tải có thể được cấp điện từ 1 trong hai thanh góp ý khi 1 thanh góp ý bị hư hỏng.

Hình: Mạng thanh góp kép

Hình: Mạng thanh góp kép

Mạng với máy phát dự phòng 

Đây là cấu trúc đơn giản nhất và vì vậy thường được sử dụng.

Hình: Mạng với máy phát dự phòng

Hình: Mạng với máy phát dự phòng

Mạng với nguồn thay thế và tải phân cách

Đây là trường hợp điển hình của một mạng công nghiệp với yêu cầu liên tục cung cấp điện rất cao khi nguồn điện áp là nguồn đơn và lấy điện từ lưới công cộng.

Hình: Mạng với nguồn thay thế và tải phân cách 

Hình: Mạng với nguồn thay thế và tải phân cách

Sơ đồ cung cấp điện cụ thể

Trình bày sơ đồ thiết kế và triển khai mạng cung cấp điện cho khu mỏ kim loại ở Moroccan. Mạng này bao gồm nhiều cấu trúc mạng khác nhau. Điện năng được cung cấp đến các nơi làm việc khác nhau bằng mạng vòng, mạng cấp điện đôi hay nguồn điện chính và nguồn điện thay thế.

Hình: Cấu trúc mạng điện của mỏ kim loại ở moroccan

Hình: Cấu trúc mạng điện của mỏ kim loại ở moroccan

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !