Các nguyên tắc cho người sử dụng

Lựa chọn cấu trúc phân phối

 • Lựa chọn cấu trúc phân phối cố ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành mạng điện trong suốt thời gian tồn tại của mạng:
  • Ngay ở giai đoạn lắp đặt, sự lựa chọn này có thể ảnh hưởng nhiều tới thời gian lắp đặt, tốc độ và mức độ yêu cầu về tay nghề của đội thi công,…
  • Có thể ảnh hưởng tới giai đoạn vận hành của mạng điện như về chất lượng và độ tin cậy cấp điện cho các tải nhạy cảm, tổn thất công suất
  • Và cuối cùng, có thể có những ảnh hưởng lên phần mạng điện có thể tái sử dụng khi hết tuổi thọ.
 • Cấu trúc lưới phân phối bao gồm cấu hình không gian, lựa chọn nguồn, xác định các mức phân phối, sơ đồ một sợi và lựa chọn thiết bị.
 • Việc lựa chọn cấu trúc tốt nhất thường được thực hiện nhằm thỏa một vài tiêu chuẩn nào đó mà khách hàng quan tâm. Việc tìm lời giải tối ưu thường kết hợp nhiều giai đoạn (xem hình).

1

 • Để tìm được lời giải tối ưu cần có sự cộng tác của nhiều người trong giai đoạn thiết kế các phần khác nhau của dự án:
  • Kiến trúc sư người xác định kiến trúc tòa nhà theo yêu cầu người sử dụng,
  • Người thiết kế các phần kỹ thuật khác nhau (chiếu sáng, nhiệt, điều hòa không khí, chất lỏng…),
  • Đại diện của bên sử dụng.
 • Các mục sau sẽ trình bày các tiêu chuẩn chọn lọc, quá trình thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu của các tòa nhà công nghiệp, thương mại và tiểu thủ công nghiệp (kể cả những công trình lớn).

Qúa trình thiết kế cấu trúc đơn giản hóa

Thiết kế cấu trúc

 • Thiết kế cấu trúc được bắt đầu từ giai đoạn thiết kế phác thảo. Thường bao gồm trục phân phối trung thế và hạ thế, mạng phân phối hạ thế và cả các mức phân phối cuối cùng.

2

 • Thiết kế cấu trúc có thể được mô tả bởi quá trình gồm 3 giai đoạn với khả năng tương tác lặp lại các công đoạn. Qúa trình này cần lưu tâm tới các đặc tính mạng điện và thỏa mãn hàng loạt tiêu chuẩn.

Qúa trình tổng thể

 • Qúa trình tổng thể được mô tả tóm tắc trong hình sau:

3

Giai đoạn 1: Lựa chọn đặc tính cơ bản của cấu trúc phân phối

 • Giai đoạn này bao gồm việc xác định các đặc thù cơ bản của một mạng điện. Lưu ý tới các đặc tính vĩ mô của mạng điện và cách sử dụng nó.
 • Các đặc tính này có ảnh hưởng tới kết nối vào lưới điện quốc gia, mạch trung thế, số trạm biến áp…
 • Ở cuối giai đoạn này, chúng ta có một vài giải pháp về sơ đồ, chúng thường được sử dụng như điểm bắt đầu cho sơ đồ một sợi. Sự lựa chọn cuối cùng sẽ thu được sáu giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Lựa chọn các chi tiết của cấu trúc

 • Giai đoạn này sẽ các định mang điện chi tiết hơn. Nó sẽ dựa trên kết quả của giai đoạn 1 và tìm giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan tới việc áp dụng và vệ hành mạng điện.
 • Quá trình này quay lại giai đoạn 1 nếu các tiêu chuẩn chưa được thỏa mãn. Một quá trình lắp cho phép tiếp cận phân tích tổ hợp các mục tiêu.
 • Ở cuối giai đoạn này, ta sẽ có sơ đồ một sợi chi tiết. 

Giai đoạn 3: Lựa chọn thiết bị

 • Lựa chọn thiết bị được tiến hành ở đây, dựa trên kết quả của lựa chọn cấu trúc. Việc lựa chọn dựa trên catalô của nhà chế tạo với mục đích thỏa vài tiêu chuẩn nào đó.
 • Giai đoạn này có thể quay lại giai đoạn 2 nếu các đặc tính chưa được đáp ứng.

Đánh giá 

 • Bước đánh giá này cho phép phòng kỹ sư nêu được các điểm chính để bàn bạc với khách hàng và các bên liên quan
 • Theo kết quả bàn bạc này, có thể sẽ quay lại giai đoạn 1.

Trích: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC – Bản chính sửa 2019

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !