Có các loại nào bảo vệ rơ le cho máy biến áp 110kV? Bảo vệ so lệch máy biến áp làm việc như thế nào? Có gì khác nhau giữa bảo vệ so lệch với bảo vệ quá dòng, cắt nhanh? Bảo vệ quá dòng và bảo vệ cắt nhanh được ứng dụng trong sơ đồ bảo vệ rơ le nào?

Các loại bảo vệ rơ le cho máy biến áp

 • Bảo vệ chính MBA gồm có:
  • Bảo vệ So lệch
  • Bảo vệ ga
  • Bảo vệ dòng dầu

Cắt điện các phía không thời gian.

 • Bảo vệ dự phòng MBA:

Bảo vệ quá dòng 110kV ⇒ Cắt điện các phía có thời gian.

Bảo vệ nhiệt độ dầu tăng cao ⇒ Báo tín hiệu, khởi động quạt gió.

Bảo vệ So lệch và bảo vệ quá dòng, cắt nhanh

 • Bảo vệ So lệch là:
  • Bảo vệ chính cho máy biến thế dựa trên sự so sánh dòng điện thứ cấp các phía của TI đặt trước và sau máy biến thế.
  • Quy định vùng bảo vệ so lệch nằm trong phạm vi đặt TI các phía của máy biến áp. Khi vận hành bình thường do dòng điện thứ cấp của TI các phía cân bằng nên không có dòng điện đi qua rơ le so lệch. Khi có chạm chập một trong các cuộn dây máy biến áp thì dòng điện đi qua bộ TI của cuộn dây đó sẽ tăng lên đột biến làm xuất hiện dòng điện không cân bằng qua rơ le so lệch. Liền một lúc rơ le so lệch khởi động tất cả các máy cắt điện tổng các để tự động tách máy biến thế bị sự cố ra khỏi vận hành.
 • Bảo vệ So lệch khác với bảo vệ quá dòng và cắt nhanh là:
  • Trong bảo vệ quá dòng và cắt nhanh luôn tồn tại dòng điện thứ cấp nhỏ hơn hoặc bằng 5A khi sự cố dòng điện sẽ tăng lên từ 1,5 đến 7 lần so với định mức.
  • Trong bảo vệ so lệch thì không bao giờ được phép có dòng điện không cân bằng đi qua rơ le so lệch. Chỉ cần một dòng điện rất nhỏ xuất hiện trong rơ le so lệch là bảo vệ rơ le đã tác động ngay. Trước khi đưa bảo vệ so lệch vào làm việc cần phải thí nghiệm hiệu chỉnh sao cho dòng điện không cân bằng đi qua rơ le so lệch triệt tiêu hoàn toàn.

Iso lệch = I1-2 + I2-2 = 0 (I1-2, I2-2 là dòng điện thứ cấp của TIvà TI2)

 • Bảo vệ quá dòng và cắt nhanh: Dùng trong bảo vệ rơ le cho dường dây và thanh cái.
 • Bảo vệ quá dòng: Dùng trong bảo vệ rơ le tổng phía trung áp và phía cao áp 110kV.

Bảo vệ so lệch cho máy biến áp

Bảo vệ so lệch cho máy biến áp

Dòng điện thứ cấp của TI:   I1-2 = I2-2 

Dòng điện đi vào Rơ le so lệch = 0

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !