Các đặc tính công nghệ

 • Các giải pháp công nghệ được xem xét liên quan đến các thiết bị hạ thế và trung thế khác nhau, cũng như hệ thống dẫn điện bằng thanh dẫn. Việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật được dựa trên sơ đồ một sợi và tuân theo các đặc tính dưới đây.

Môi trường, không khí

 • Cần lưu tâm tới tất cả các ràng buộc môi trường (nhiệt độ trung bình của khí quyển, độ cao, độ ẩm, độ ăn mòn, bụi bẩn,..) và lưu tâm tới các chỉ số bảo vệ IP và IK. Các chủng loại:
  • Chuẩn: không có các ràng buộc đặc biệt về môi trường
  • Tăng cường: môi trường khắc nghiệt, một vài thông số môi trường sẽ áp đặt các ràng buộc quan trọng cho các thiết bị lắp đặt
  • Đặc biệt: một số môi trường điển hình đặc biệt, đòi hỏi các biện pháp tăng cường đặc biệt

Chỉ số phục vụ

 • Chỉ số phục vụ (IS) là các đại lượng cho phép ta phân loại tủ đóng cắt hạ thế theo yêu cầu người sử dụng liên quan đến vận hành, bảo trì và nâng cấp. Các chỉ số được cho trong bảng sau:

1

  • Ví dụ một số thao tác vận hành: cắt máy cắt, thao tác đóng, mở điện cho một máy
  • Ví dụ của thao tác bảo trì: Xiết chặt mối nối
  • Ví dụ thao tác nâng cấp: đầu nối thêm đường dây
 • Một số các chỉ số phục vụ liên quan:

2

 • Các kiểu kết nối của các đơn vị chức năng được thể hiện bởi 3 mã chữ cái:
  • Chữ đầu chỉ dạng đấu nối điện của lộ tổng đi vào,
  • Chữ thứ hai chỉ dạng đầu nổi điện của lộ tổng đi ra,
  • Chữ thứ ba chỉ dạng đấu nối của các mạch phụ. 
 • Các chữ cái tiếp theo dùng để:
  • F cho đầu nối cố định,
  • D cho đấu nối có thể tách rời, 
  • W cho đấu nối có thể kéo ra.
 • Các mức phục vụ thường liên quan tới các thông số cơ khác, như chỉ số bảo vệ L (IP), dạng ngân cách bên trong, kiểu kết nối của các đơn vị chức năng hay thiết bị đóng cắt

3

 • Định nghĩa của chỉ số bảo vệ: xem IEC 60529: “Mức độ bảo vệ theo vỏ bọc (IP code)”.
 • Định nghĩa của dạng và khả năng rút kéo: xem IEC 61439-1: “Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ thế; phần 1: kiểm nghiệm theo mẫu và kiểm nghiệm từng phần”.

Các lưu ý khác

 • Các lưu ý sau có ảnh hưởng tới việc chọn lựa giải pháp công nghệ:
  • Kinh nghiệm người thiết kế,
  • Sự phù hợp với thiết kế trước hay khả năng kế thừa thiết kế trước
  • Chuẩn hóa các phần tử
  • Bệ móng của các thiết bị hiện hữu
  • Các yêu cầu của công ty điện,
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật: hệ số công suất mong muốn, khả năng phát triển tải, nguồn. sinh sóng hài… 
 • Các lưu ý này cần được chú trọng trong giai đoạn xác định chi tiết về điện ngay sau giai đoạn thiết kế sơ bộ.

Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc

 • Một vài tiêu chuẩn trung tính quyết định dùng cho đến khi giá tiền được áp dụng ở cuối giai đoạn 3 đã khuấng định cấu trúc được chọn. Các điều chỉnh này được tinh bày sau đây với các thức độ ưu tiên khác nhau.

Thời gian lắp đặt tại công trình

 • Thời gian lắp đặt thiết bị điện,
 • Các mức độ ưu tiên:
  • Hạng hai: thời gian lắp đặt tại công trình có thể được mở rộng, nếu điều này làm giảm tổng chi phí lắp đặt,
  • Đặc biệt: thời gian lắp đặt tại công trình cần được giảm thiểu tối đa, nhưng không làm phát sinh bất kỳ chi phí vượt trội đáng kể nào.
  • Tới hạn: thời gian lắp đặt tại công trình cần bắt buộc giảm càng nhiều càng tốt, cho dù có thể phát sinh chi phí lắp đặt cao hơn.

Ảnh hưởng môi trường

 • Cần lưu tâm đến các ràng buộc môi trường trong giai đoạn thiết kế. Các lưu ý là: tiêu thụ nguồn năng lượng tự nhiên, tổn thất Joule (liên quan tới phát thải CO2).
 • Khả năng tái chế, tuổi thọ mạng điện.
 • Các cấp độ ưu tiên:
  • Không đáng kể: không cần lưu tâm tới bất kỳ ràng buộc môi trường nào,
  • Tối thiểu: mạng được thiết kế với các yêu cầu tối thiểu của pháp lý về môi trường,
  • Tăng cường: mạng được thiết kế với các lưu ý đặc biệt về bảo vệ môi trường. 
 • Chi phí phát sinh được cho phép ở đây. Ví dụ: sử dụng biến thế có tổn hao nhỏ.
 • Ảnh hưởng môi trường của một mạng điện sẽ được xác định theo phương pháp phân tích vòng đời của mạng điện và bao gồm 3 giai đoạn:
  • Chế tạo
  • Vận hành
  • Cuối vòng đời (tháo dỡ, tái chế).
 • Về mặt ảnh hưởng môi trường, ít nhất có 3 chỉ số cần lưu ý. Các chỉ số này thường bị ảnh hưởng bởi thiết kế mạng điện. Mặc dù mỗi giai đoạn vòng đời đều có ảnh hưởng tới 3 chỉ số, song mỗi chỉ số này chủ yếu lại liên quan tới một giai đoạn nào đó:
  • Tiêu thụ các nguồn nguyên liệu tự nhiên có ảnh hưởng chủ yếu ở giai đoạn chế tạo.
  • Tiêu thụ năng lượng có ảnh hưởng ở giai đoạn vận hành,
  • Khả năng tái sử dụng có ảnh hưởng tới giai đoạn cuối vòng đời. Chi tiết về các chỉ số môi trường được cho trong bảng sau:

4

Các mức bảo trì phòng ngừa

 • Định nghĩa: Số giờ và tính phức tạp của bảo trì thực thi trong khi vận hành phù hợp với khuyến cáo của nhà chế tạo nhằm đảm bảo vận hành mạng và duy trì các mức vận hành yêu cầu (tránh sự cố: tác động, thời gian mất điện).
 • Phân loại:
  • Chuẩn: theo khuyến cáo của nhà chế tạo.
  • Tăng cường: theo khuyến cáo nhà chế tạo, với môi trường khắc nghiệt
  • Đặc biệt: kế hoạch bảo trì riêng, đáp ứng yêu cầu cao về tính liên tục cấp điện, và yêu cầu về trình độ tay nghề cao của đội bảo trì.

Khả năng cung cấp điện

 • Định nghĩa: Là khả năng của một mạng điện có thể cấp điện phù hợp với đặc thù các thiết bị mà nó cấp điện. Điều này được thể hiện qua mức khả dụng:

Khả năng cấp điện (%) = (12 – MTTRỊ MTBF) x 1200

  • MTTR (Mean Time To Repair), thời gian trung bình mà hệ thống điện có thể vận hành lại sau khi có một sự cố (bao gồm từ phát hiện nguyên nhân sự cố, sửa chữa và vận hành thử lại),
  • MTBF (Mean Time Between Failure): thời gian trung bình mà hệ thống điện vận hành và vận hành đúng
 • Các loại khả năng khác nhau chỉ có thể được xác định bởi dạng lưới đã cho. Ví dụ: bệnh viện, trung tâm xử lý số liệu.
 • Ví dụ: phân loại cho một trung tâm xử lý số liệu:
  • Bậc 1: cấp nguồn và điều hòa không khí chỉ bằng một tuyến duy nhất, không có tuyến dư với khả năng đảm bảo 99,671%,
  • Bậc 2: cấp nguồn và điều hòa không khí chi bằng một tuyến duy nhất, có tuyến dự với khả năng đảm bảo 99,741%, năng đảm bảo 99,982%
  • Bậc 3: cấp nguồn và điều hòa không khí bằng vài tuyến, có 1 tuyến dự với khả năng đảm bảo 99,995%.
  • Bậc 4: cấp nguồn và điều hòa không khí bằng vài tuyến, có tuyến dự với khả năng đảm bảo 99,995%

Trích: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC – Bản chính sửa 2019

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !