Để thực hiện một công trình cung cấp điện phải tiến hành các bước chính sau đây:

Ký kết hợp đồng

Tùy theo yêu cầu của bên A hoặc khả năng bên B, có thể ký kết hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công hoặc hợp đồng cả thiết kế cả thi công công trình cung cấp điện. Trong trường hợp khối lượng công trình chưa xác định được chính xác ngay từ đầu thì có thể ký hợp đồng nguyên tắc hay hợp đồng sơ bộ, hợp đồng chính thức sẽ được ký sau khi khảo sát thiết kế, hoặc ký các hợp đồng phát sinh, hợp đồng bổ sung trong quá  trình thực hiện hợp đồng.

Xin cấp công suất, điểm đấu

Sau khi ký kết hợp đồng phải làm tờ trình lên cơ quan điện lực (Sở điện hoặc chi nhánh điện) xin cấp điện. Tờ trình cần cung cấp đủ thông tin cần thiết về đối tượng xin cấp điện (vị trí địa lý, tính chất mục đích sử dụng điện, công suất tổng xin cấp …) để cơ quan điện lực đối chiếu với khả năng nguồn và công suất các tuyến dây hiện trạng trong khu vực quyết định được điểm cấp điện hợp lý.

Khảo sát, điều tra, thu thập số liệu

Ngoài mục đích thu thập đầy đủ số liệu về phụ tải điện để thiết kế chính xác hệ thống cung cấp điện, công tác khảo sát còn nhằm phục vụ cho việc vạch tuyến dây, xác định vị trí đặt trạm biến áp. Sau khi thống nhất tuyến dây, vị trí trạm, bên A cần chuẩn bị hành lang đường điện như di chuyển nhà cửa cây cối, mồ mả, đền bù đất đai hoa màu. Khi đi khảo sát cần hết sức lưu ý các vị trí đặc biệt trên tuyến dây sẽ đi qua như vị trí vượt đê, vượt đường giao thông, vượt ao hồ, đầm lầy, vượt đường dây điện lực, vượt đường thông tin v.v…

Thiết kế

Một bản thiết kế công trình cung cấp điện bao gồm 3 nội dung: thuyết minh tính toán các ­bản vẽ và dự toán kinh phí. Mỗi phần đóng riêng thành tập. Tuy nhiên với những công trình cung cấp điện nhỏ như thiết kế một trạm biến áp, thiết kế cung cấp điện cho một nhà tập thể thì có thể đóng chung thành một quyển.

Xem thêm:

Tổ chức thi công

Đây là khâu cực kỳ quan trọng, nhiều khi quyết định chất lượng của công trình. Thường người ta phải lập ra một bản tiến độ thi công trong đó định thời gian quán xuyến mọi công việc lớn nhỏ từ khi tập kết, bảo quản nguyên vật liệu, triển khai công việc hàng ngày tới khi thử nghiệm, nghiệm thu công trình. Tiết kiệm thời gian, hạn chế lãng phí thất thoát nguyên vật liệu, sử dụng đúng nhân lực, điều hành tối ưu phương tiện thi công (xe, cẩu …) là những bí quyết trong tổ chức thi công công trình.

Nghiệm thu, bàn giao công trình

Quyết toán, thanh lý hợp đồng

………………….

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !